Kids Corner

 • Stories of The Prophets
  by:

  Simple English accounts of the lives of many Prophets, including Prophets Adam, Nuh, Ibrahim, Yusuf, and Musa (a).

  Comentarios: 3 Total views: 97,211
 • Bilal's Bedtime Stories
  by: A. H. Sheriff, A. S. Alloo

  Bedtime (or anytime!) stories on Bilal, the companion of the Prophet (s), and other events from the lives of the Prophets, Imams and companions.

  Comentarios: 0 Total views: 14,937
 • Principles of Upbringing Children
  by: Ayatullah Ibrahim Amini

  Advice for parents, supported by the Hadith and Quran, on the upbringing and training of Children.

  Comentarios: 0 Total views: 12,477
 • Mukhtar al-Thaqafy
  by: Kamal al-Sayyid

  Biography of the companion who took revenge on the killers of Imam Husayn (a).

  Comentarios: 0 Total views: 8,901
 • Brevi Lezioni per Un'Educazione Islamica
  by:

  Un testo che insegna le basi dell'educazione islamica, soprattutto alle bambine, sotto forma di storie che prendono spunto dalla vita di tutti i giorni

  *****

  Brevi Lezioni per Un' Educazione Islamica

  Nel nome di Dio, Clemente e Misericordioso

  Comentarios: 0 Total views: 7,621
 • Prophet Muhammad [s] - A Brief Biography
  by:

  Simple account of the life of the final Messenger (s).

  Comentarios: 0 Total views: 6,653
 • Journey to the Unseen World
  by: Hujjatul Islam Najafi Quchani

  A picture book with an abridged text of the original book 'Jouney to the Unseen World' in simple English, which discusses the circumtances of life after death.

  Comentarios: 0 Total views: 6,435
 • Stories of Bohlool
  by:

  A biography and stories from the life of Bahlool, the companion of the 7th Imam (a), who in order to hide his love for the Imam acted as if he was insane.

  Comentarios: 0 Total views: 6,419
 • The Characteristics of a Muslim
  by:

  Simple accounts of good morals and behavior, God's love, parents, and how to be a good Muslim.

  Comentarios: 0 Total views: 6,076
 • Pearls of Wisdom Stories and Sayings of Infallibles (as) and their Noble Companions
  by:

  Short stories about the lives of the Ahlul Bayt (a) and their noble companions.

  Comentarios: 0 Total views: 5,853
 • Understanding the Month of Glory Lessons on the Month of Ramadhan
  by:

  Excellent lessons and activities on the month of Ramadhan for children and youth; includes verses from the Qur'an, traditions on fasting, a chant, Ramadhan checklist, reasons for fasting, seaking nearness to God, and much more.

  Comentarios: 0 Total views: 5,709
 • Anecdotes for Reflection Part 1
  by: Sayyid Ali Akbar Sadaaqat

  Moral stories from the lives of the prophets, the Ahlul Bayt, and their companions. Includes topics such as sincerity, hope, altruism, and independence.

  Comentarios: 0 Total views: 5,481
 • Tears For Karbala
  by: Liakat Dewji

  Presenting children with traditional majaalis (lectures) of the twelve days of Muharram. Detailed biographies of companions and family members of Imam Husayn (a), and accounts of the events before and after the day of 'Ashura.

  Comentarios: 0 Total views: 4,944
 • Anecdotes of Pious Men
  by: Ayatullah Murtadha Mutahhari

  Some selected Islamic stories from the Persian Book Dastan-e Rastan vol. l & 2.

  Comentarios: 0 Total views: 4,881
 • Nahj al-Balaghah for Children
  by:

  A small selection from the great collection of speeches, sermons, letters, and sayings of Imam Ali (a). Short passages with pictures.

  Comentarios: 0 Total views: 4,749
 • Imam Hasan bin Ali
  by:

  Biography and character of the 2nd Imam (a).

  Comentarios: 0 Total views: 4,065
 • Islamic Teachings Book 2
  by:

  Short lessons for children on different aspects of Islam, including belief in God, the Prophet and the Imams, as well as prayers, morals, and good behavior.

  Comentarios: 0 Total views: 3,888
 • Anecdotes of Reflection Part 3
  by: Sayyid Ali Akbar Sadaaqat

  Moral stories from the lives of the prophets, the Ahlul Bayt and their companions. Includes topics such as forgiveness, intellect, justice, and worship.

  Comentarios: 0 Total views: 3,881
 • Islamic Systems
  by:

  Short introductory summaries of the various systems involved in the governance of a nation according to the Islamic perspective.

  Comentarios: 0 Total views: 3,864
 • Anecdotes for Reflection Part 2
  by: Sayyid Ali Akbar Sadaaqat

  Moral stories from the lives of the prophets, the Ahlul Bayt, and their companions.

  Comentarios: 0 Total views: 3,812
 • Anecdotes for Reflection Part 4
  by: Sayyid Ali Akbar Sadaaqat

  Moral stories from the lives of the prophets, the Ahlul Bayt and their companions.

  Comentarios: 0 Total views: 3,805
 • Kumayl bin Ziyad
  by: Kamal al-Sayyid

  Biography of the companion of Imam 'Ali (a).

  Comentarios: 0 Total views: 3,287
 • A Muslim in Society
  by:

  A concise introductory text about the appropriate behaviour of Muslims and their conduct with others in society.

  Comentarios: 0 Total views: 3,193
 • Maytham al-Tammar
  by: Kamal al-Sayyid

  Biography of the companion of Imam 'Ali (a).

  Comentarios: 0 Total views: 3,185
 • Abu Talib b. Abdul Muttalib
  by: Kamal al-Sayyid

  Biography of the uncle of the Prophet (s), Hazrat Abu Talib (as).

  Comentarios: 0 Total views: 3,064
 • Habib b. Mudhahir
  by: Kamal al-Sayyid

  Biography of the devoted friend of Imam Husayn (a).

  Comentarios: 0 Total views: 2,925
 • Morals for Children and Young
  by: Mohammad Mehdi Taj Langaroodi

  This book provides good ideas to parents on upbringing of their children, with family values and morals.

  Comentarios: 0 Total views: 2,130
 • L Educazione Religiosa dei Bambini
  by:

  L Educazione Religiosa dei Bambini

  Sebbene l’educazione religiosa dei figli cominci apparentemente nella pubertà, cioè quando, secondo le leggi Islamiche, alcuni doveri religiosi iniziano ad essere obbligatori per loro, in realtà il tirocinio religioso inizia fin dalla nascita stessa del bambino. I bambini iniziano a d essere influenzati dall’attitudine religiosa dei genitori e delle persone a loro vicine ancor prima che essi possano ragionare sui comportamenti altrui.

  Comentarios: 0 Total views: 2,096
 • Hekaya Za Bahlul Mwenye Busara
  by: Amiraly M.H. Datoo

  Katika kuona haja ya kupata nasiha na mawaidha nimeonelea vyema kutumia mbinu hii ya kuchapa nasiha na mawaidha katika sura ya hekaya za Bahlul. Kwani maisha yake yanatuchekesha na kutu furahisha papo hapo tunapata mafundisho ndani mwake. Vile vile nimekikusanya na kukitarjumu kitabu kimoja chenye masimulizi na hadithi zilizopo katika Qur’an Tukufu. Hivyo ni matumaini yangu kuwa vitabu hivi na vingine vitatusaidia sisi sote katika kulenga maisha yetu vile ipasavypo.

  Comentarios: 0 Total views: 2,058
 • How to Become Better Muslims PowerPoint Presentation
  by:

  An interactive presentation for youth of all ages which tries to get kids to ask questions such as Why are you here? Why were you created? What is the goal of life? And Where are you going? Initially created for the Al-Hasnain Annual Youth conference in the Bay Area, CA.

  Comentarios: 0 Total views: 1,893
 • Nahj al-Balaghah per Bambini
  by: Imam Ali Ibn Abu Talib (as)

  Questo testo, attraverso una serie di frasi semplici ma significative ed immagini colorate ed esplicative, aiuta bambini e ragazzi ad avvicinarsi agli insegnamenti dell'Imam 'Ali (as) contenuti nel Nahj al-Balaghah.

  Comentarios: 0 Total views: 1,865
 • Al-Hijab (il velo)
  by:

  Questo breve racconto illustra i motivi e le ragioni dell’hijab e spiaga chiaramente che esso è un obbligo religioso di ogni donna credente. E’ un racconto utilissimo per spiegare alle giovani i motivi dell’hijab in quanto tutto viene spiegato nella maniera più semplice e chiara
  *****

  Al-Hijab (il velo)

  Comentarios: 0 Total views: 1,707
 • Mkufu wa Ajabu
  by: Sayyid Mahdi Shuja'i

  Mkufu wa Ajabu

  Mji wa Madina ulikuwa ukiwaka kwa joto kali baada ya adhuhuri. Jua lilikuwa kali na ardhi ilikuwa ikiunguza. Ni watu wachache tu ndio waliokuwa wakitoka kwenye kivuli cha nyumba na kwenda kwenye jua jingi wakati huo. Mji ulikuwa mtupu na kwa nadra kiliweza kuonekana kivuli cha mpita njia juu ya ardhi.

  Comentarios: 0 Total views: 1,428
 • Posters that talk to you! PowerPoint Presentation
  by:

  A creative and useful way to teach students (and adults!) how to make effective posters that appeal to others. Provides tips on titles, layouts, graphics, letterings, editing, and much more.

  Comentarios: 0 Total views: 1,395
 • Adhana Usiku wa Manane
  by: Ustadh Shahid Murtadha Mutahhari

  Hii ni hadithi fupi kuhusu historia ya Bani Ummayah na Bani Abbasi.

  *****

  Katika zama za ukhalifa wa Bani Umayyah, kabila Ia Kiarabu ndilo kabila la pekee lililokuwa likitawala na lenye nguvu katika dola kuu la Kiislamu. Lakini katika zama za makhalifa wa Bani Abbasi, Wairani walianza kukabidhiwa madaraka na wakadhibiti nyadhifa na vyeo vingi.

  Comentarios: 0 Total views: 1,354
 • Maadili ya Kiislamu katika Vita
  by: Ustadh Shahid Murtadha Mutahhari


  Hii ni makala ya maadili ya Kislamu katika Vita.
  _____________________________________________________________________

  Maadili ya Kiislamu Katika Vita

  Mu'awiyah bin Abu Sufyan alikuwa akitawala Sham kama liwali karibu miaka 16. Katika kipindi hicho alikuwa akijitayarisha kushika ukhalifa bila ya kumwarifu mtu yeyote.
  Alitumia kila fursa aliyoipata kutekeleza azma yake.

  Comentarios: 0 Total views: 1,125
 • Mahari ya Damu
  by: Ustadh Shahid Murtadha Mutahhari

  Hii ni Makala ya Mahari ya Damu.

  Mahari ya Damu

  *****

  Wakati vita vya Siffin vilipokaribia kumalizika na majeshi ya Sham (Syria) kushindwa, Amr Aas alitumia njama moja ambayo iliwasaidia Washamu wasishindwe na mapigano yakasimama.

  Amr Aas alipoona kwamba majeshi ya Sham yatashindwa tu, akaamrisha Misahafu itundikwe kwenye mikuki ikiwa ni ishara kwamba "tuko tayari Kitabu cha Mwenyezi Mungu kiwe ni hakimu baina yetu na nyinyi."

  Comentarios: 0 Total views: 1,056
 • Atakapokuja
  by: Sayyid Mahdi Shujai

  Hii ni hadithi fupi kwa ajili ya watoto kuhusu kuwasili kwa Imam al-Mahdi (as).

  Atakapokuja

  Mwaridi mwekundu ulikuwa umefifia kwa huzuni. Mashina yake yalilegea na matawi yake yaliinama. Mwaridi uliopooza ulijikaza kuutazama mlangilangi na kuunong'oneza: "Nimechoka. Nimechoka sana."

  Kwa msaada wa upepo, mlangilangi uliyapepea matawi yake upande wa mwaridi na ukajiinamisha kidogo ili kuweza kusikia vizuri maneno yake:

  Comentarios: 0 Total views: 987
 • Somaiyeh
  by:

  'Somaiyeh' is a wonderful book for children to learn to appreciate all that they have been given, and to understand the Wisdom of Allah (s.w.t.). Through simple words and wonderful pictures, it teaches us to Thank Allah (s.w.t.) despite whatever our circumstances may be.

  Comentarios: 0 Total views: 814
 • Coloriamo La Storia di Ashura'
  by:

  Questo libretto, attraverso una breve storia e immagini da colorare, spiega in modo semplice ma completo le vicende che portarono alla tragedia di Karbala’ ed alla morte del terzo Imam, Imam al-Husayn (as) permettendo ai bambini di comprendere i motivi delle celebrazioni del martiro dell’Imam (as) durante Muharram

  Comentarios: 0 Total views: 813
 • Una donna libera: la nobile Umm Ayman
  by: Mahdi Wahid Sadr

  Questo terzo volume della collana ”Il Girasole” , attraverso un breve testo supportato da immagini chiare ed invitanti per i bambini, racconta la storia di Umm Ayman, una serva del Profeta Muhammad (S) e devota musulmana.

  Comentarios: 0 Total views: 812
 • Impariamo la Salah
  by:

  Questo libretto, attraverso frasi semplici ed immagini colorate e dettagliate, avvicina i bambini al modo corretto di eseguire la preghiera rituale (Salat) in ogni sua fase e posizione spiegando dettagliatamente ogni suo momento.

  Comentarios: 0 Total views: 800
 • Furu'uddin (i Rami Della Religione)
  by:

  Questo libretto, con l’aiuto di immagini colorate ed esplicative, spiega in modo semplice e chiaro i furu’ ud-din, i rami della Religione.

  Comentarios: 0 Total views: 736
 • Un rifugio di Affetto, la nobile Khadijah (sa), figlia di Khwaylid
  by: Mahdi Wahid Sadr

  Questo quinto volume della collana ”Il Girasole” , attraverso un breve testo supportato da immagini chiare ed invitanti per i bambini, racconta la storia di Khadijah (sa), prima moglie del Profeta Muhammad (S) e prima musulmana.

  Comentarios: 0 Total views: 717
 • E’ sbocciato un sorriso: Amina, la madre del Profeta (S)
  by: Mahdi Wahid Sadr

  Questo primo volume della collana ”Il Girasole”, attraverso un breve testo supportato da immagini chiare ed invitanti per i bambini, racconta la storia di Amina, la madre del Profeta Muhammad (S).

  Comentarios: 0 Total views: 712
 • Bontà materna, la nobile Fatima bint Asad
  by: Mahdi Wahid Sadr

  Questo quarto volume della collana ”Il Girasole” , attraverso un breve testo supportato da immagini chiare ed invitanti per i bambini, racconta la storia di Fatima Bint Asad, madre dell’Imam ‘Ali (as).

  Comentarios: 0 Total views: 675
 • Cuore di cristallo, la nobile Umm Salamah, moglie del Profeta (S)
  by: Mahdi Wahid Sadr

  Questo sesto volume della collana ”Il Girasole”, attraverso un breve testo supportato da immagini chiare ed invitanti per i bambini, racconta la storia di Umm Salamah, moglie del Profeta Muhammad (S) dopo la morte di Khadijah (sa).

  Comentarios: 0 Total views: 649
 • Impariamo il Whudu e il Tayammum
  by:

  Questo libretto, attraverso frasi semplici ed immagini colorate e descrittive, aiuta ad avvicinare i bambini al modo corretto di fare wudhu e tayammum in ogni loro passaggio fondamentale

  Comentarios: 0 Total views: 635
 • La migliore nutrice: Halima al-Sa’diyyah
  by: Mahdi Wahid Sadr

  Questo secondo volume della collana ”Il Girasole” , attraverso un breve testo supportato da immagini chiare ed invitanti per i bambini, racconta la storia di Halima, la nutrice del Profeta Muhammad (S).

  Comentarios: 0 Total views: 605
 • Let’s talk about: Screaming
  by:

  This booklet aims to teach children all about screaming and the effect that this may have on the people around them. By using pictures and examples it also shows them what the alternative to screaming is.

  Comentarios: 0 Total views: 364
 • Let’s talk about: Self-Conceit
  by:

  This booklet uses pictures and words to describe situations in which we might be self-conceited and how this may affect the people around us. It also teaches children about sharing and taking turns and minding other people's feelings.

  Comentarios: 0 Total views: 271
 • Islamic Doctrines Simplified
  by:

  Simple passages on Islamic beliefs about God, Prophethood and the Day of Judgement.

  Comentarios: 0 Total views: 262
 • Let’s talk about: Making Fun of Others
  by:

  This booklet aims to teach children by using pictures and examples a very important principle in Islam and a very well-known advice given to us by our Prophet sawaws: "If you have nothing nice to say, say nothing at all". It also give examples of how people might feel and how you should react to other people making fun of you.

  Comentarios: 0 Total views: 243
 • Let’s talk about: Disobedience
  by:

  This booklet aims to teach children by using pictures and examples all about disobedience towards parents and its effects on themselves and their parents.

  Comentarios: 0 Total views: 218

Síguenos

El DILP Ahl Bayt opera por medio de un esfuerzo cooperativo de voluntarios basados en diferentes países del mundo. Regístrate con Al-Islam.org para colaborar creando la Biblioteca Digital Islámica más grande del Mundo en el Internet.

Apoyo

El sitio DILP del Al-Islam.org está enteramente respaldado por donadores individuales y bienaventurados. Si usted visita este sitio y desea mostrar su apreciación o si le gustaría ver mayor desarrollo del Al-Islam.org, por favor done en línea.

Free Updates

Sign up for Al-Islam.org newsletter to be notified when new books & articles are added to Al-Islam.org.