Kupaka Juu Ya Khofu

  Kwa Mtazamo Wa Qurani Na Sunna

  Kitabu kilichoko mikononi mwako, ni tarjuma ya kitabu cha Kiarabu kwa jina la: "Al-Mas’hu ‘Ala ‘l-Khuffayn" Sisi tumekiita: "Kupaka Juu ya Khofu."
  Kitabu hiki, "Kupaka Juu ya Khofu" ni matokea ya utafiti wa kielimu uliofanywa na Mwanachuoni wa Kiislamu, Jafar Subhany.

  Translator(s):

  Publisher(s):

  Category:

  Share this page

  Do you see a reference or spelling mistake? Click here to help us fix it