Udhuu Kwa Mtazamo Wa Qurani Na Sunna

  Kitabu kilichoko mikononi mwako, ni tarjuma ya kitabu cha Kiarabu kwa jina la: kilichoandikwa na Sheikh Ja'far al-Subhani. Sisi tumekiita: "Udhuu kwa mtazamo wa Qur'ani na Sunnah" Kitabu hiki kinahusu Udhuu. Udhuu ni tendo la kunawa (kutawadha) kisheria kwa ajili ya kutekeleza ibada ya Swala.

  Translator(s):

  Publisher(s):

  Category:

  Share this page

  Do you see a reference or spelling mistake? Click here to help us fix it