Hadith ya Mufazzal

  Hadithi maarufu ya Mufazzal kutoka kwa Imam al-Sadiq [a] juu ya ushahidi wa kuwepo kwa Mungu.

  Author(s):

  Translator(s):

  Old url: 
  http://www.al-islam.org/action.php?sid=469149164&url=%2Fkiswahili%2Fzipfiles%2Fmufazzal.zip&action=go&id=12286

  Share this page