Nahjul Balaghah - Juzuu ya Pili

  Kitabu kilichoko mkononi mwako ni tarjumi kutoka lugha ya Kiarabu ya kitabu maarufu katika ulimwengu wa Kiislamu, Nahju 'l-Balaghah. Kitabu hiki kitachapishwa katika juzuu mbili, na hii uliyo nayo mkononi ni juzuu ya pili.

  Translator(s):

  Publisher(s):

  Category:

  Topic Tags:

  Old url: 
  http://www.al-islam.org/kiswahili/pdf/Nahj2.pdf