Sura Al Fatiha

    Ufunguzi Wa Kitabu
    Old url: 
    http://www.al-islam.org/action.php?sid=484631586&url=%2Fkiswahili%2Fzipfiles%2Ffatiha.zip&action=go&id=12232

    Share this page