Kids Corner

 • Stories of The Prophets
  by:

  Simple English accounts of the lives of many Prophets, including Prophets Adam, Nuh, Ibrahim, Yusuf, and Musa (a).

  Commenti: 3 Visualizzazioni totali: 47,842
 • Principles of Upbringing Children
  by: Ayatullah Ibrahim Amini

  Advice for parents, supported by the Hadith and Quran, on the upbringing and training of Children.

  Commenti: 0 Visualizzazioni totali: 7,180
 • Brevi Lezioni per Un'Educazione Islamica
  by:

  Un testo che insegna le basi dell'educazione islamica, soprattutto alle bambine, sotto forma di storie che prendono spunto dalla vita di tutti i giorni

  *****

  Brevi Lezioni per Un' Educazione Islamica

  Nel nome di Dio, Clemente e Misericordioso

  Commenti: 0 Visualizzazioni totali: 7,086
 • Bilal's Bedtime Stories
  by: A. H. Sheriff, A. S. Alloo

  Bedtime (or anytime!) stories on Bilal, the companion of the Prophet (s), and other events from the lives of the Prophets, Imams and companions.

  Commenti: 0 Visualizzazioni totali: 5,592
 • Mukhtar al-Thaqafi
  by: Kamal al-Syyed

  Biography of the companion who took revenge on the killers of Imam Husayn (a).

  Commenti: 0 Visualizzazioni totali: 5,058
 • Prophet Muhammad [s] - A Brief Biography
  by: N/A

  Simple account of the life of the final Messenger (s).

  Commenti: 0 Visualizzazioni totali: 4,144
 • Journey to the Unseen World
  by: Hujjatul Islam Najafi Quchani

  A picture book with an abridged text of the original book 'Jouney to the Unseen World' in simple English, which discusses the circumtances of life after death.

  Commenti: 0 Visualizzazioni totali: 4,008
 • The Characteristics of a Muslim
  by: N/A

  Simple accounts of good morals and behavior, God's love, parents, and how to be a good Muslim.

  Commenti: 0 Visualizzazioni totali: 3,567
 • Pearls of Wisdom Stories and Sayings of Infallibles (as) and their Noble Companions
  by:

  Short stories about the lives of the Ahlul Bayt (a) and their noble companions.

  Commenti: 0 Visualizzazioni totali: 3,443
 • Understanding the Month of Glory Lessons on the Month of Ramadhan
  by:

  Excellent lessons and activities on the month of Ramadhan for children and youth; includes verses from the Qur'an, traditions on fasting, a chant, Ramadhan checklist, reasons for fasting, seaking nearness to God, and much more.

  Commenti: 0 Visualizzazioni totali: 3,407
 • Anecdotes of Pious Men
  by: Ayatullah Murtadha Mutahhari

  Some selected Islamic stories from the Persian Book Dastan-e Rastan vol. l & 2.

  Commenti: 0 Visualizzazioni totali: 3,194
 • Anecdotes for Reflection Part 1
  by: Sayyid Ali Akbar Sadaaqat

  Moral stories from the lives of the prophets, the Ahlul Bayt, and their companions. Includes topics such as sincerity, hope, altruism, and independence.

  Commenti: 0 Visualizzazioni totali: 3,191
 • Stories of Bohlool
  by: N/A

  A biography and stories from the life of Bahlool, the companion of the 7th Imam (a), who in order to hide his love for the Imam acted as if he was insane.

  Commenti: 0 Visualizzazioni totali: 3,073
 • Tears For Karbala
  by: Liakat Dewji

  Presenting children with traditional majaalis (lectures) of the twelve days of Muharram. Detailed biographies of companions and family members of Imam Husayn (a), and accounts of the events before and after the day of 'Ashura.

  Commenti: 0 Visualizzazioni totali: 2,517
 • Islamic Doctrines Simplified
  by: N/A

  Simple passages on Islamic beliefs about God, Prophethood and the Day of Judgement.

  Commenti: 1 Visualizzazioni totali: 2,311
 • Nahj al-Balaghah for Children
  by:

  A small selection from the great collection of speeches, sermons, letters, and sayings of Imam Ali (a). Short passages with pictures.

  Commenti: 0 Visualizzazioni totali: 2,264
 • Anecdotes for Reflection Part 4
  by: Sayyid Ali Akbar Sadaaqat

  Moral stories from the lives of the prophets, the Ahlul Bayt and their companions.

  Commenti: 0 Visualizzazioni totali: 2,216
 • Anecdotes of Reflection Part 3
  by: Sayyid Ali Akbar Sadaaqat

  Moral stories from the lives of the prophets, the Ahlul Bayt and their companions. Includes topics such as forgiveness, intellect, justice, and worship.

  Commenti: 0 Visualizzazioni totali: 2,200
 • Anecdotes for Reflection Part 2
  by: Sayyid Ali Akbar Sadaaqat

  Moral stories from the lives of the prophets, the Ahlul Bayt, and their companions.

  Commenti: 0 Visualizzazioni totali: 2,200
 • Islamic Systems
  by: N/A

  Short introductory summaries of the various systems involved in the governance of a nation according to the Islamic perspective.

  Commenti: 0 Visualizzazioni totali: 2,181
 • Islamic Teachings Book 2
  by:

  Short lessons for children on different aspects of Islam, including belief in God, the Prophet and the Imams, as well as prayers, morals, and good behavior.

  Commenti: 0 Visualizzazioni totali: 2,083
 • Imam Hasan bin Ali
  by: N/A

  Biography and character of the 2nd Imam (a).

  Commenti: 0 Visualizzazioni totali: 2,068
 • Kumayl bin Ziyad
  by: Kamal al-Syyed

  Biography of the companion of Imam 'Ali (a).

  Commenti: 0 Visualizzazioni totali: 1,873
 • Maytham al-Tammar
  by: Kamal al-Syyed

  Biography of the companion of Imam 'Ali (a).

  Commenti: 0 Visualizzazioni totali: 1,852
 • A Muslim in Society
  by: N/A

  A concise introductory text about the appropriate behaviour of Muslims and their conduct with others in society.

  Commenti: 0 Visualizzazioni totali: 1,763
 • Abu Talib b. Abdul Muttalib
  by: Kamal al-Syyed

  Biography of the uncle of the Prophet (s), Hazrat Abu Talib (as).

  Commenti: 0 Visualizzazioni totali: 1,755
 • Habib b. Mudhahir
  by: Kamal al-Syyed

  Biography of the devoted friend of Imam Husayn (a).

  Commenti: 0 Visualizzazioni totali: 1,625
 • How to Become Better Muslims PowerPoint Presentation
  by:

  An interactive presentation for youth of all ages which tries to get kids to ask questions such as Why are you here? Why were you created? What is the goal of life? And Where are you going? Initially created for the Al-Hasnain Annual Youth conference in the Bay Area, CA.

  Commenti: 0 Visualizzazioni totali: 1,418
 • Hekaya Za Bahlul Mwenye Busara
  by: Amiraly M.H. Datoo

  Katika kuona haja ya kupata nasiha na mawaidha nimeonelea vyema kutumia mbinu hii ya kuchapa nasiha na mawaidha katika sura ya hekaya za Bahlul. Kwani maisha yake yanatuchekesha na kutu furahisha papo hapo tunapata mafundisho ndani mwake. Vile vile nimekikusanya na kukitarjumu kitabu kimoja chenye masimulizi na hadithi zilizopo katika Qur’an Tukufu. Hivyo ni matumaini yangu kuwa vitabu hivi na vingine vitatusaidia sisi sote katika kulenga maisha yetu vile ipasavypo.

  Commenti: 0 Visualizzazioni totali: 1,137
 • Nahj al-Balaghah per Bambini
  by: Imam Ali Ibn Abu Talib (as)

  Questo testo, attraverso una serie di frasi semplici ma significative ed immagini colorate ed esplicative, aiuta bambini e ragazzi ad avvicinarsi agli insegnamenti dell'Imam 'Ali (as) contenuti nel Nahj al-Balaghah.

  Commenti: 0 Visualizzazioni totali: 1,091
 • Al-Hijab (il velo)
  by:

  Questo breve racconto illustra i motivi e le ragioni dell’hijab e spiaga chiaramente che esso è un obbligo religioso di ogni donna credente. E’ un racconto utilissimo per spiegare alle giovani i motivi dell’hijab in quanto tutto viene spiegato nella maniera più semplice e chiara
  *****

  Al-Hijab (il velo)

  Commenti: 0 Visualizzazioni totali: 1,073
 • L Educazione Religiosa dei Bambini
  by:

  L Educazione Religiosa dei Bambini

  Sebbene l’educazione religiosa dei figli cominci apparentemente nella pubertà, cioè quando, secondo le leggi Islamiche, alcuni doveri religiosi iniziano ad essere obbligatori per loro, in realtà il tirocinio religioso inizia fin dalla nascita stessa del bambino. I bambini iniziano a d essere influenzati dall’attitudine religiosa dei genitori e delle persone a loro vicine ancor prima che essi possano ragionare sui comportamenti altrui.

  Commenti: 0 Visualizzazioni totali: 1,064
 • Posters that talk to you! PowerPoint Presentation
  by:

  A creative and useful way to teach students (and adults!) how to make effective posters that appeal to others. Provides tips on titles, layouts, graphics, letterings, editing, and much more.

  Commenti: 0 Visualizzazioni totali: 979
 • Mkufu wa Ajabu
  by: Sayyid Mahdi Shuja'i

  Mkufu wa Ajabu

  Mji wa Madina ulikuwa ukiwaka kwa joto kali baada ya adhuhuri. Jua lilikuwa kali na ardhi ilikuwa ikiunguza. Ni watu wachache tu ndio waliokuwa wakitoka kwenye kivuli cha nyumba na kwenda kwenye jua jingi wakati huo. Mji ulikuwa mtupu na kwa nadra kiliweza kuonekana kivuli cha mpita njia juu ya ardhi.

  Commenti: 0 Visualizzazioni totali: 854
 • Adhana Usiku wa Manane
  by: Ustadh Shahid Murtadha Mutahhari

  Hii ni hadithi fupi kuhusu historia ya Bani Ummayah na Bani Abbasi.

  *****

  Katika zama za ukhalifa wa Bani Umayyah, kabila Ia Kiarabu ndilo kabila la pekee lililokuwa likitawala na lenye nguvu katika dola kuu la Kiislamu. Lakini katika zama za makhalifa wa Bani Abbasi, Wairani walianza kukabidhiwa madaraka na wakadhibiti nyadhifa na vyeo vingi.

  Commenti: 0 Visualizzazioni totali: 810
 • Maadili ya Kiislamu katika Vita
  by: Ustadh Shahid Murtadha Mutahhari


  Hii ni makala ya maadili ya Kislamu katika Vita.
  _____________________________________________________________________

  Maadili ya Kiislamu Katika Vita

  Mu'awiyah bin Abu Sufyan alikuwa akitawala Sham kama liwali karibu miaka 16. Katika kipindi hicho alikuwa akijitayarisha kushika ukhalifa bila ya kumwarifu mtu yeyote.
  Alitumia kila fursa aliyoipata kutekeleza azma yake.

  Commenti: 0 Visualizzazioni totali: 683
 • Atakapokuja
  by: Sayyid Mahdi Shujai

  Hii ni hadithi fupi kwa ajili ya watoto kuhusu kuwasili kwa Imam al-Mahdi (as).

  Atakapokuja

  Mwaridi mwekundu ulikuwa umefifia kwa huzuni. Mashina yake yalilegea na matawi yake yaliinama. Mwaridi uliopooza ulijikaza kuutazama mlangilangi na kuunong'oneza: "Nimechoka. Nimechoka sana."

  Kwa msaada wa upepo, mlangilangi uliyapepea matawi yake upande wa mwaridi na ukajiinamisha kidogo ili kuweza kusikia vizuri maneno yake:

  Commenti: 0 Visualizzazioni totali: 651
 • Mahari ya Damu
  by: Ustadh Shahid Murtadha Mutahhari

  Hii ni Makala ya Mahari ya Damu.

  Mahari ya Damu

  *****

  Wakati vita vya Siffin vilipokaribia kumalizika na majeshi ya Sham (Syria) kushindwa, Amr Aas alitumia njama moja ambayo iliwasaidia Washamu wasishindwe na mapigano yakasimama.

  Amr Aas alipoona kwamba majeshi ya Sham yatashindwa tu, akaamrisha Misahafu itundikwe kwenye mikuki ikiwa ni ishara kwamba "tuko tayari Kitabu cha Mwenyezi Mungu kiwe ni hakimu baina yetu na nyinyi."

  Commenti: 0 Visualizzazioni totali: 603
 • Morals for Children and Young
  by: Mohammad Mehdi Taj Langaroodi

  This book provides good ideas to parents on upbringing of their children, with family values and morals.

  Commenti: 0 Visualizzazioni totali: 588
 • Somaiyeh
  by:

  'Somaiyeh' is a wonderful book for children to learn to appreciate all that they have been given, and to understand the Wisdom of Allah (s.w.t.). Through simple words and wonderful pictures, it teaches us to Thank Allah (s.w.t.) despite whatever our circumstances may be.

  Commenti: 0 Visualizzazioni totali: 527
 • Una donna libera: la nobile Umm Ayman
  by: Mahdi Wahid Sadr

  Questo terzo volume della collana ”Il Girasole” , attraverso un breve testo supportato da immagini chiare ed invitanti per i bambini, racconta la storia di Umm Ayman, una serva del Profeta Muhammad (S) e devota musulmana.

  Commenti: 0 Visualizzazioni totali: 486
 • Impariamo la Salah
  by:

  Questo libretto, attraverso frasi semplici ed immagini colorate e dettagliate, avvicina i bambini al modo corretto di eseguire la preghiera rituale (Salat) in ogni sua fase e posizione spiegando dettagliatamente ogni suo momento.

  Commenti: 0 Visualizzazioni totali: 483
 • E’ sbocciato un sorriso: Amina, la madre del Profeta (S)
  by: Mahdi Wahid Sadr

  Questo primo volume della collana ”Il Girasole”, attraverso un breve testo supportato da immagini chiare ed invitanti per i bambini, racconta la storia di Amina, la madre del Profeta Muhammad (S).

  Commenti: 0 Visualizzazioni totali: 447
 • Un rifugio di Affetto, la nobile Khadijah (sa), figlia di Khwaylid
  by: Mahdi Wahid Sadr

  Questo quinto volume della collana ”Il Girasole” , attraverso un breve testo supportato da immagini chiare ed invitanti per i bambini, racconta la storia di Khadijah (sa), prima moglie del Profeta Muhammad (S) e prima musulmana.

  Commenti: 0 Visualizzazioni totali: 443
 • Furu'uddin (i Rami Della Religione)
  by:

  Questo libretto, con l’aiuto di immagini colorate ed esplicative, spiega in modo semplice e chiaro i furu’ ud-din, i rami della Religione.

  Commenti: 0 Visualizzazioni totali: 414
 • Coloriamo La Storia di Ashura'
  by:

  Questo libretto, attraverso una breve storia e immagini da colorare, spiega in modo semplice ma completo le vicende che portarono alla tragedia di Karbala’ ed alla morte del terzo Imam, Imam al-Husayn (as) permettendo ai bambini di comprendere i motivi delle celebrazioni del martiro dell’Imam (as) durante Muharram

  Commenti: 0 Visualizzazioni totali: 411
 • Bontà materna, la nobile Fatima bint Asad
  by: Mahdi Wahid Sadr

  Questo quarto volume della collana ”Il Girasole” , attraverso un breve testo supportato da immagini chiare ed invitanti per i bambini, racconta la storia di Fatima Bint Asad, madre dell’Imam ‘Ali (as).

  Commenti: 0 Visualizzazioni totali: 391
 • Cuore di cristallo, la nobile Umm Salamah, moglie del Profeta (S)
  by: Mahdi Wahid Sadr

  Questo sesto volume della collana ”Il Girasole”, attraverso un breve testo supportato da immagini chiare ed invitanti per i bambini, racconta la storia di Umm Salamah, moglie del Profeta Muhammad (S) dopo la morte di Khadijah (sa).

  Commenti: 0 Visualizzazioni totali: 374
 • Impariamo il Whudu e il Tayammum
  by:

  Questo libretto, attraverso frasi semplici ed immagini colorate e descrittive, aiuta ad avvicinare i bambini al modo corretto di fare wudhu e tayammum in ogni loro passaggio fondamentale

  Commenti: 0 Visualizzazioni totali: 363
 • La migliore nutrice: Halima al-Sa’diyyah
  by: Mahdi Wahid Sadr

  Questo secondo volume della collana ”Il Girasole” , attraverso un breve testo supportato da immagini chiare ed invitanti per i bambini, racconta la storia di Halima, la nutrice del Profeta Muhammad (S).

  Commenti: 0 Visualizzazioni totali: 353

Unisciti a noi

L’Ahlul Bayt DILP funziona grazie allo sforzo collaborativo di volontari basati in diversi paesi del mondo. Registrati con Al-Islam.org per partecipare alla creazione della piú grande biblioteca digitale Islamica in Internet.

Sostienici

Il sito Al-Islam.org e il DILP sono interamente sostenuti da donatori e sostenitori. Se visitate questo sito regolarmente e volete promuoverlo o se volete vedere svilupparsi in piú questo sito per favore donate online .

Free Updates

Sign up for Al-Islam.org newsletter to be notified when new books & articles are added to Al-Islam.org.