Kupaka Juu Ya Khofu

  Kwa Mtazamo Wa Qurani Na Sunna

  Kitabu kilichoko mikononi mwako, ni tarjuma ya kitabu cha Kiarabu kwa jina la: "Al-Mas’hu ‘Ala ‘l-Khuffayn" Sisi tumekiita: "Kupaka Juu ya Khofu."
  Kitabu hiki, "Kupaka Juu ya Khofu" ni matokea ya utafiti wa kielimu uliofanywa na Mwanachuoni wa Kiislamu, Jafar Subhany.

  Translator(s):

  Publisher(s):

  Category:

  Old url: 
  http://www.al-islam.org/kiswahili/pdf/KupakaKhoffu.pdf

  Share this page