Shahidi Kwa Ajili Ya Ubinadamu

    Kitabu kilichoko mikononi mwako ni tarjumi ya kitabu cha Kiingereza kwa jina la: The Martyr For Mankind. Sisi tumekiita: Shahidi Kwa Ajili Ya Ubinadamu. Kitabu hiki kinazungumzia masaibu yaliyotukia Karbala.

    Translator(s):

    Publisher(s):

    Share this page

    Do you see a reference or spelling mistake? Click here to help us fix it