Page is loading...

(36.). Swali Kuhusu Mtume Lut A.S.

Watu walimwuliza Bahlul: "Je mtume Lut a.s. alitokana na ukoo gani?"
Alijibu: "Ni dhahiri kwa jina lake kuwa alikuwa ni Mtume wa walawiti na waovu."
Watu wakamwambia: "Kwanini wamwaibisha Mtume wa Allah s.w.t. kwa jibu kama hilo?"
Akawajibu Bahlul: "Mimi sikumsema vibaya mtume, bali nimewaambia kuhusu ukoo wake na hayo ni sahihi."

Share this page

Do you see a reference or spelling mistake? Click here to help us fix it