Page is loading...

(37). Swali Kuhusu Sheitan

Mtu mmoja mwovu kabisa alimwuliza Bahlul:
"Mimi nimetamani mno kumwona Sheitan."
Bahlul alimjibu: "Iwapo nyumbani kwako hamna kioo cha kujitazama basi tazama kweye maji safi na yaliyotulia, basi utamwona sheitani."

Share this page

Do you see a reference or spelling mistake? Click here to help us fix it