Page is loading...

(39). Bahlul Na Harun Wawinda

Siku moja Harun Rashid pamoja na kikundi cha watu wake walikwenda kuwinda. Bahlul pia alikuwamo. Katika tafuta tafuta yao, akaonekana swala mmoja, hapo Khalifa alimlenga mshale, lakini haukumpata yule swala.

Bahlul akasema: "Vyema kabisa!"
Khalifa alinyamaa, na akasema: "Je wanitania? Kwa mzaha huo?"

Bahlul alimjibu: "La hasha! Mimi nimemsifu swala huyo vile alivyoukwepa mshale wako!"

Share this page

Do you see a reference or spelling mistake? Click here to help us fix it