Safari Wa Kuifuatianuru

  Kitabu kilichoko mikononi mwako ni tarjuma ya kitabu cha Kiingereza kiitwacho, The Journey to the Light kilichoandikwa na Sayyid Abbas Noor Eddine. Sisi tumekiita, Safari ya Kuifuatia Nuru.

  Kitabu hiki kinazungumzia maisha ya Imam Mahdi (a.s.) na Ughaibu wake, jinsi ulivyotokea na anavyoishi sasa katika maisha hayo ya kutoonekana. Waislamu wamehitalifiana juu ya Ughaibu wake na jinsi anavyoendelea kuishi akiwa katika Ughaibu.

  Publisher(s):

  Category:

  Topic Tags:

  Share this page

  Do you see a reference or spelling mistake? Click here to help us fix it