Upendo Katika Ukristo Na Uislamu

  Kitabu kilichoko mikononi mwako, ni tarjuma ya kitabu cha Kiingereza, kwa jina la: “Love in Christianity and Islam.” Sisi tumekiita: “Upendo katika Ukirsto na Uislamu. Kitabu hiki, “Upendo katika Ukristo na Uislamu” ni matokea ya utafiti wa kielimu uliofanyika na Mwanachuoni wa Kiislamu, Bi. Mahnaz Heydarpoor.

  Translator(s):

  Publisher(s):

  Category:

  Old url: 
  http://www.al-islam.org/kiswahili/pdf/Upendo.pdf

  Share this page