Shahidi Kwa Ajili Ya Ubinadamu

  Kitabu kilichoko mikononi mwako ni tarjumi ya kitabu cha Kiingereza kwa jina la: The Martyr For Mankind. Sisi tumekiita: Shahidi Kwa Ajili Ya Ubinadamu. Kitabu hiki kinazungumzia masaibu yaliyotukia Karbala.

  Translator(s):

  Publisher(s):

  Old url: 
  http://www.al-islam.org/kiswahili/pdf/shahidi.pdf

  Share this page