Page is loading...

(17). Bahlul Na Mwizi Wa Viatu.

Siku moja Bahlul alikwenda Msikitini akiwa amevaa viatu vipya, na huko alimuona mtu mmoja akiviangalia mno viatu vyake, hivyo akaelewa kuwa ataweza kuviiba.

Basi Bahlul akavichukua viatu vyake na kuviweka mbele yake huku akisali.
Yule mwizi akamwambia: "Sala haisihi katika hali hiyo!"
Bahlul akamjibu: "Iwapo sala itanitoka basi viatu vitabaki."

Share this page

Do you see a reference or spelling mistake? Click here to help us fix it