Page is loading...

(22). Neema Bora Ya Allah S.W.T.

Siku moja Harun Rashid alimwuliza Bahlul: "Je ni neema ipi ya Allah s.w.t. iliyo bora?'

Bahlul alimjibu: "Neema bora kabisa ya Allah s.w.t. ni Akili (Agl). Khawaja Abdullah Ansari pia amesema katika munajat: "Ewe Allah! Kwa yule aliyepewa nawe Akili je ni kipi tena ulichomnyima na yule asiyepewa akili umempa nini?"

Imepatikana katika riwaya moja kuwa Allah SWT amepata kumwondoshea mja wake neema zake, basi humwondoshea akili yake. Akili (Agl) inahisabiwa katika kikundi cha riziki.

Share this page

Do you see a reference or spelling mistake? Click here to help us fix it