Hadith Za Mtume (s) Na Ma Imamu (a)

(700-1710)

Hadithi ya Mtume [s] na Maimamu [a]