Uislamu Ulivyofundishwa na
Mtume Muhammad [s] na Ahlul Bayt [a]

 
Tarjuma ya Qur'ani Tukufu
Sheikh Ali Muhsin Al-Barwani  
Mawahhabiya na Wauaji wa Imamu Husayn [a]
Sayyid Saeed Akhtar Rizvi  
Muongozo wa Wasomao
Omar Jumaa Mayunga  
Mashairi ya Masaibu ya Kerbala
Ahlul Bayt [a.s.] Assembly of Tanzania  
Hidaya ya Ramadhani
Ductoor A. Kadir Sudi  
Maombolezo ya Kifo Cha Imam Husain (a.s.)
Sayyid Abdul Husain Sharafuddin  
Uchunguzi Makini Juu ya Ukristo
Barbara Brown  
Chemchem Ya Uhuru - Imamu Husain Sayyid-us-Shuhada [a]
Sayyid Ali Naqi Saheb
Muta Ndoa Sahihi
Omar Jumaa Mayunga  
Nguzo Ya Uchamungu - Imam Muhammad al-Taqi [a]
Sayyid Ali Naqi Saheb
Idhaa ya Kiswahili
World Service - Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB)
Ukweli Katika Minyororo - Imamu Ali al-Naqi [a]
Sayyid Ali Naqi Saheb
Meza ya Uchunguzi
Omar Jumaa Mayunga  
Mfungwa Adhimu - Imam Hasan al-Askari [a]
Sayyid Ali Naqi Saheb  
Mkufu wa Ajabu
Sayyid Mahdi Shuja'i
Haja Ya Dini
Sayyid Saeed Akhtar Rizvi
Dua Iliyokubaliwa
Ustadh Shahid Murtadha Mutahhari
Ulul Amr Ni Nani
Sayyid Saeed Akhtar Rizvi
Adhana Usiku wa Manane
Ustadh Shahid Murtadha Mutahhari
Mahari ya Damu
Ustadh Shahid Murtadha Mutahhari
Maadili ya Kiislamu katika Vita
Ustadh Shahid Murtadha Mutahhari
Usawa
Ustadh Shahid Murtadha Mutahhari
Atakapokuja
Sayyid Mahdi Shuja'i
Kwa Nini Mtume Muhammad [s] Alioa Wake Wengi
Jumuiya ya Dar-Rahe-Haq
Uchunguzi Juu Ya Uwahhabi
Sheikh Jafar Subhani
Bwana Abu Talib
Allama al-Amini
Riwaya Za Waandishi Mashi'a Katika Vitabu Vya Sahih na Musnad Vya Ahl as-Sunna
Sayyid 'Abd al-Husayn Sharaf al-Din Jabal Amili
Mambo Yanayomhusu Maiti
Sayyid Muhammad Mahdi al-Musawy
Hukumu za Kusisimua Zilizotolewa na Imam Ali [a]
Allama al-Amini
Uharamisho wa Uwongo (Juzuu ya Kwanza)
Amiraly M H Datoo

Dua Ya Imam Zaynul Abidin (a.s.) Katika Kuomba Tawba Fadhail Za Imam Ali (a.s.)
Uharamisho Wa Kamari Katika Islam Maadili Ya Islam
Madhambi Yamfanyayo Mtu Kuingia Jahannnam Sifa Za Wamchao Allah (swt)
Toba Hukubaliwa Kwa Kumtawasuli Imam Hussein (a.s.) Dalili Za Siku Ya Qayama
Mwelekeo Katika Kutafsiri Ugaidi (Terrorism) Zama Zitakazofika...
Utahitaji Winzip kusoma Vitabu Vifatavyo:

Tafsiri ya Sura al-Fatiha (1)
Bashir Haiderali Alidina
Tarjumu ya Sura 'Abasa (80)

Watu wa 'Ukhdud' (Mahandaki)
Amiraly M.H.Datoo
Watu wa 'Sabt' (Sabbath)
Amiraly M.H.Datoo

Watu wa Ras
Amiraly M.H.Datoo
Ulawiti Dhambi Kuu
Ayatullah Sayyid Dastaghayb al-Shirazi

Uharamisho wa Riba
Amiraly M.H.Datoo
Uharamisho wa Ulevi
Amiraly M.H.Datoo

Uharamisho wa Uwongo (Juzuu ya Pili)
Amiraly M.H.Datoo
Hijab
Mohammad Ebrahim Al-Muwahid

Mwanamke Mshiriki wa Maisha Ndoa Katika Islam
Amiraly M.H.Datoo

Maadhimisho ya Maulid
Shaikh Akmal Hussein Tahiri
Tadwin al-Hadith
Rasul Ja'afariyan

Semi Za Imam Ali [a]
Dk. Mir Mahmoud Daawati
Shada la Maua Kutoka Bustani ya Ahadith
Amiraly M.H.Datoo

Wanaopendwa Na Wasiopendwa Na Allah (swt)
Sheikh Akmal Hussein Taheri
Dalili za Qiyama na Ubashiri wa Kudhihiri Imam Mahdi [a]
Amiraly M.H.Datoo

Tawba
Shahid al-Mihrab Sayyid Dastghayb al-Shirazi
Usamehevu Katika Islam
Amiraly M.H.Datoo

Uwahhabi - Asili na Kuenea Kwake
Amiraly M.H.Datoo
Madhehebu ya Kishia

Mwenge wa Ukweli - Imamu Jaafar al-Sadiq [a]
Sayyid Maulana Sayyid Ali Naqi Saheb
Maadili ya Tabasamu - Imam Musa al-Kadhim [a]
Sayyid Maulana Sayyid Ali Naqi Saheb

Hadith ya Mufazzal
Mufazzal Ibn Umar

Mwenge wa Haki - Majadiliano Kuhusu Sifa za Imam Ali [a]

Hadithi Za Mtume [s]
Ductoor A Kadiri

Kwa Nini Mashia Huunganisha Sala
Amiraly M. H. Datoo

Jee Shia Huamini Tahreef?

Wito Kwa Waislamu Kuuendea Ukweli
Sheikh Muslim Bhanji

Kunyoa Ndevu: Ukike wa Kisasa

Bangi Yaua
Hadi Mudarrisi / Hassan A Mwalupa

Utetezi wa Sheria za Kiislamu
Allamah Sayyid Saeed Akhtar Rizvi

Anayengojewa (Imamu al-Mahdi [a])
Maulana Sayyid 'Ali Naqi Saheb

Katika Hema La Rustam
Ustadh Shahid Murtada Mutahhari

Ukweli Kuhusu Shia Kutoka Vitabu Sita Sahihi
Dr. Asad Wahiyd al-Qaasim

Hadith Za Mtume [s] Na Ma Imamu [a] (1-700)
Amiraly M H Datoo

Hadith Za Mtume [s] Na Ma Imamu [a] (700-1710)
Amiraly M H Datoo

Hekaya Za Bahlul Mwenye Busara
Amiraly M H Datoo

Masimulizi (Hadithi) Katika Qur'an
Amiraly M H Datoo

Jannat na Jahannam (Peponi na Motoni)
Amiraly M H Datoo

Uislamu Umesema Kabla Yake
Hadi Mudarrisi / Hassan A. Mwalupa

Kutoa au Kuomba Sadaka
Sh. Hurr al-'Aamili / Amiraly M H Datoo

Dhambi Kuu La Kutokulipa Zaka, Khums Na Sadaqah
Ayatullah Dastaghayb / Amiraly M H Datoo

Wanavyosema Wapinga Maulidi Na Majibu Yetu (Makala 1 - 11)
Shaykh Abdilahi Nassir

Muhimu wa Hijab
Sayyid Saeed Akhtar Rizvi / Dhikiri U M Kiondo

Wajibu wa Vijana
Sh. Hasan Saffar / Abu Ahmad Hussein

Sheria za Kiislamu Katika Dunia ya Kisasa
Shahid Mutahhari / Muhammad Rida Shushtary

Roho ya Matumaini - Imam Ali b. Abi Talib [a]
Sayyid Ali Naqi Saheb / Bwana J J Shou

Pamoja na Mitume Katika Njia ya Mashaka
Sayyid Muhammad Taqi Mudarrisi / Hassan A Mwalupa

Vinginevyo Katika Lugha Ya Kiingereza

Al-Islam Index Page (Comprehensive collection of Islamic Resources)

A Brief History of the Swahili Language

Kamusi: English-Swahili/Swahili-English Online Dictionary

Kimetolewa na timu ya Ahlul Bayt Digital Islamic Library Project

Kuwasiliana kwa njia ya e-mail:
Kuhusu kurasa za web waandikie Ahlul Bayt Digital Islamic Library Project
Kuuliza maswali kuhusu Islamu waandikie Dar es Salaam Tabligh Subcommittee