Muongozo wa Wasomao

Uk. wa Kwanza

 
UTANGULIZI

 
MWANZO WA WAHY

 
MJADALA WA RIWAYA ZA WAHY

 
MWAKA MPYA WA KIISLAAM

 
MUHARRAM SI MWANZO WA MWAKA

 
KUONEKANA KWA MWENYEEZI MUNGU

 
MAJIBU YETU

 
HADITHI ZISEMAZO KUWA ATAONEKANA

 
MAJIBU YETU

 
QUR'AN IMEUMBWA

 
TAQIYYA

 
TAHRIFUL QUR'AN

 
WANAOTHIBITISHA KUWA IPO

 
WALIOSEMA KUWA HAIPO

 
KUSOMA QUR'AN KWA AJILI YA MAITI

 
MAJIBU YETU

 
ISRAA NA MIIRAJI

 
MTUME ALIKWENDA MWENYEWE AU NI NJOZI?

 
MAJIBU YETU

 
MUSA NA SALA TANO

 
UCHUNGUZI

 
LENGO LA ISRAA NA MIRAJI

 
KHADIJA ALIOLEWA NA YEYOTE KABLA YA MTUME?

 
MAJIBU YETU

 
POTE LENYE KUOKOKA

 
AHLUL BAYT WALIO PAMOJA NA QUR'AN

 
SERA ZA UTAWALA BAADA YA MTUME