tB î ھ 117 uB CCQ AhRB iQ
Cϻg m CQ WoCg uB ,CϺpn m CXmQ BB ڶ BoRXC jCR ض B oW ,jCR î CQ oW ȿBgB {B ̮ ȿCB ,ȿR C pC ȿqQ