(42). Bahlul Na Mnajimu

Alikuja mtu mmoja kwa Harun Rashid na akadai kuwa na ilimu ya unajimu. Ikatokea Bahlul kuwapo hapo, na yule Mnajibu akaketi karibu na Bahlul.
Bahlul alimwuliza: "Je waweza kuniambia mtu aliyeketi karibu nawe?"

Mnajibu akasema: "La! simjui,
Bahlul alimwambia: "Si maajabu hayo! Wewe huwezi kumjua mtu aliye karibu nawe, sasa itawezekanaje ukatuambia ukweli kuhusu habari za nyota zilizo mbinguni?"

Mnajimu huyo akanyamaa kwa maneno ya Bahlul na akaondoka kutoka baraza lile.