Sayyid Muhammad Husayni Beheshti

Martyr Ayatollah Dr. Sayyid Muhammad Husayni Beheshti