Toggle Transliteration
See Viewing Guidelines

Ibn \ajar al-`Asqalání
(d. 852 AH/1448 CE)

About Ibn \ajar al-`Asqalání
(2 fact(s) available)

Tahdhíb al-Tahdhíb

(Haydarabad: Dá'irat al-ma`árif al-ni~ámiyyah (12 vols), , 1325-7 AH )

  Cover
  Volume 7 Page 336
  Volume 7 Page 337
  Volume 7 Page 338
  Volume 7 Page 339

Al-I#ábah fí tamyíz al-#ahábah

(Cairo (with Ibn `Abd al-Barr's al-Istí`áb on the margin), , 1328/1939 )

  Cover
  Volume 1 Page 304
  Volume 1 Page 305
  Volume 1 Page 372
  Volume 1 Page 373
  Volume 1 Page 382
  Volume 1 Page 567
  Volume 2 Page 255
  Volume 2 Page 257
  Volume 2 Page 408
  Volume 2 Page 421
  Volume 3 Page 35
  Volume 3 Page 36
  Volume 3 Page 542
  Volume 3 Page 641
  Volume 4 Page 159
  Volume 4 Page 80
  Volume 4 Page 81

Fat< al-Bárí Shar< @a<í< al-Bukhárí

(Beirut: Dár i<yá al-turáth al-`arabí, , 1408/1988 )

  Cover
  Volume 7 Page 60
  Volume 7 Page 61