Kitabu hii ni Dalili za Qiyama na Ubashiri wa Kudhihiri Imam Mahdi (a)