Kuwatambulisha Ahlul Bayti (Familia ya Mtume (S)

Mikesha Ya Peshwaar

Kitabu kilichoko mikononi mwako ni tarjuma ya kitabu cha Kiingereza kiitwacho, Peshawar Nights. Asili ya kitabu hiki ni cha lugha ya Kifarsi kwa jina la, Shab’ha-ye Peshawar.

Ukweli Uliopotea - Sehemu ya Kwanza

Kitabu kilichoko mikononi mwako ni tarjuma ya kitabu cha Kiarabu kiitwacho al-Haqiqatu ‘dh-Dha’i’ah kilichoandikwa na Sheikh Mu’tasim Sayyid Ahmad. Sisi tumekiita, Ukweli Uliopotea.

Maombolezo Ya Kifo Cha Imam Husein (a.s.)

Kitabu hiki cha "Maombolezo ya Kifo cha Imam Husein (a.s.)" ni kati ya vitabu vichache ambavyo vimetafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili, ambacho kinaeleza nini hasa kilichotokea kabla na wakati wa tuki

Mashairi ya Masaibu ya Karbala

Kitabu hiki kina mashairi yaliyoandikwa juu ya janga ya karbala.

861 0

Maulidi, si bida, si haramu

Mwandishi wa kitabu hiki ametoa hoja kuhusu upingamizi uliotolewa kuhusu ufanywaji wa Maulidi au kuadhimisha kuzaliwa kwa Mtume wetu Muhammad s.a.w.w.

690 0

Maadili Ya Tabasamu (Imamu Musa Al-Kadhim, a.s.)

Maadili Ya Tabasamu (Imamu Musa Al-Kadhim, a.s.)

434 0

Mfungwa Adhimu - Imam Hasan al-Askari (a.s.)

Hadith za Mtume (S) katika vitabu vyote vya sahihi zinasema kwamba warithi wake watakuwa 12.

Mwenge wa Ukweli - Imamu Ja’afar al-Sadiq

Makala hii ina eleza kwa ufupi matukio yaliyo tokea katika maisha ya Imamu Ja’afar as-Sadiq (a.s.) ambaye ni mrithi wa sita wa Mtume (s.a.w.w).