Desturi za Waislamu

Kwa Nini Mashia Husali Kwa Kuunganisha Sala Kwa Pamoja Dhohr-Asr Na-Maghrib-Isha

Kwa Nini Mashia Husali Kwa Kuunganisha Sala Kwa Pamoja Dhohr – Asr Na Maghrib – Isha

Haja Ya Dini

Katika kijitabu hiki Allamah Sayyed Saeed Akhtar Rizvi, kwanza anaeleza Dini ni nini, kisha anaelezea faida zake, anakanusha hoja za wale wasemao kuwa dini ni kitu kipingacho sayansi n.k.

Du’a Ya Mwezi Wa Ramadhani (Vidhihirisho vya Mwenyezi Mungu)

Du’a hii ni mmoja inayo somewa kila siku katika mwezi mtukufu.
Maelezo ya du’a hii yaliyomo katika kitabu hiki inasisimua nyoyo za waumini.

2,544 0

Kutoa Au Kuomba Sadaka

Kitabu hiki cha ‘Kutoa na Kuomba Sadaka’ inaelezea faida ya kutoa Sadaka kwa kina na maelezo yote ni sahihi kwa sababu ni ahadith za Mtume (s) na Maimamu a.s.

Kwa Nini Mtume Muhammad (s) Alioa Wake Wengi

Kitabu hiki kidogo kiitwacho ‘Kwa Nini Mtume Muhammad (s) Alioa Wake Wengi’

1,833 0

Umuhimu wa Hijab

Kujifunika kwa mwanamke wa Kiislamu ni jambo la muhimu sana lakini jamii kwa ujumla hu-uliza maswali mengi kuhusu kwa nini mwanamke wa Kiislamu huvaa hijaab.

Mwanamke Mshiriki wa Maisha

Mwandishi wa makala hiyo anaeleza kuwa kimaumbile, mwanamme na mwanamke hawa wezi kufanya kazi za aina moja bali wamepangiwa majukumu mbali mbali na muumba.

465 0