Hadithi maarufu ya Mufazzal kutoka kwa Imam al-Sadiq [a] juu ya ushahidi wa kuwepo kwa Mungu.