read

Kutafuta Elimu

150. Amesema Mtume Muhammad Mustafa s.a.w.w.:

“Kutafuta elimu ni faradhi (lazima) kwa kila Mwislamu Mwanamme na Mwislamu Mwanamke”

151. Amesema Al Imam ‘Ali ibn Abi Talib a.s.:

“Kujitolea nafsi yake mtu kwa ajili ya kutafuta elimu, mfano wake ni kama anaepigana vita kwa ajili ya Allah swt.”

152. Amesema Al Imam Ja’far as-Sadiq a.s.

“Watu ni aina mbili; Aalimu (mwenye elimu) na mwenye kujifunza; ama watu wengine ni wapumbavu na wapumbavu mahala pao ni motoni”.

153. Amesema Al Imam Muhammad al-Baqir a.s.:

“Kuwa mwenye elimu au mwenye kujifunza elimu, jiepushe kuwa mwenye kupumbazika na kuona ladha (ya kutojihangaisha kutafuta elimu.)

154. Amesema Al Imam Ja’far as-Sadiq a.s.

“Sikupenda kumwona kijana kati yenu ila amekuwa moja kati ya hali mawili;

Ima awe mwenye elimu au mwenye kutafuta elimu, na kama hakufanya hivyo basi amepoteza nafasi yake, na aliye poteza nafsi yake amefanya dhambi na anayefanya dhambi ndio amekaa motoni.”