read

Ujahili

200. Hakuna maumivu ya kupita zaidi ya ujahili.

201. Watu ni adui kwa kile walicho bakianacho jahili.

202. Fadhila za jahili ni sawa na bustani juu ya chungu cha kinyesi.

203. Wasi-wasi ni matokeo ya ujinga.

204. Nia kuu ya busara ni kule mtu kukubali na kukiri ujinga wake (iwapo anao).

205. Ni mtu mpumbavu kabisa iwapo atapuuzia umuhimu wake (atajidharau, kujidhalilisha)

206. Mjinga ni mwenye hasara hata kama akiwa katika hali gani ile.

207. Ujinga uliodhalilishwa ni kule kumtii mwanamke.