read

Misemo

1231. Utakatifu huambatana na busara

1232. Kutoridhika kwa mtu kutamfutia utulivu

1233. Saumu ya akili ni kuiepusha kutoka matamanio yote yaliyo maovu

1234. Uoga ni kutokana na moyo uliodhoofika na usio na uimara

1235. Vitu vinavyotuharibu sisi ni karibu tu tutakavyo ungana navyo

1236. Kufuatilia mateso na matatizo yamkabiliayo mtu, yanadhihirisha ukubwa wake na ustahimilivu na uwema wake

1237. Yeyote asemaye maneno na misemo ya wale wenye busara, basi ndivyo anavyojivisha utukufu wao

1238. Maisha marefu hukutana na matatizo mengi

1239. Ardhi ni msafishaji bora

1240. Makabiliano ndiyo yanayomsaidia sana mtu

1241. Ukweli na mabishano ndiyo yaliyo bora kabisa

1242. Mtu ajigambaye basi ndiye ajidhalilishaye yeye nafsi yake

1243. Mtu mwenye mafanikio bora kabisa

1244. Yeyote yule mwenye kuhofu ndiye abakiaye salama

1245. Tajiri hasemwi kwa kuongezeka kwa uwema na kuiendeleza subira

1246. Uso wenye mcheko (mcheshi) huuepusha kutoka moto wa uadui

1247. Kwa kukatalia zawadi ndiko kunamaanisha kutokuwa na shukrani

1248. Hakuna chochote mbali na kule kufanya Tawbah ila ni kujipunguzia ule mwenendo unaofutilia

1249. Usiligeuze tumbo lako likawa ni kaburi la wanyama (kwa kula sana nyama)

1250. Ugonjwa ni moja wapo ya aina mbili za kifungo

1251. Kuzuzuliwa kwa ghadhabu ni dhambi pia

1252. Ndugu huongezea na kufurahikia furaha zetu na hutuondolea na kutuponya yale maumivu tuliyonayo

1253. Ubongo (akili) huwa ni mfano wa ghala (stoo) ambayo ilifungwa kabisa na maswali tu ndio zifunguazo kutoka humo

1254. Hata kama pazia itaondolewa mbele yangu ,basi hakuna chochote kile kitachoongezeka katika imani yangu

1255. Pale Allah swt ampendeleapo Mja wake yeyote,Yeye humshugulisha katika mapenzi yake

1256. Nywele za kijivu huelezea kuwa ni hatua ya kuikaribia mauti