Table of Contents

(16). Kisa Cha Kujenga Msikiti

Fadhil ibn Rabii aliujenga Msikiti katika mji wa Baghdad. Ilipofika siku ya kubandika kibao, aliulizwa kitu gani kiandikwe juu yake. Naye alishauri kuwa jina lake liandikwe kwani yeye ndiye aliyeugharamia ujenzi wake. Wakati hayo yalipokuwa yakitokea, Bahlul pia alikuwapo hapo, naye hakusita kumwuliza: "Je umejenga msikiti huu kwa ajili ya nani?"

Fadhil alijibu: "Kwa ajili ya Allah s.w.t."
Bahlul alisema: "Iwapo ni kwa ajili ya Allah s.w.t. basi usiandikishe jina lako."

Kwa hiyo, Fadhil alikasirika na akatamka: "Kwa nini nisibandike jina langu? Je watu watamjuaje mtu aliyejenga?"

"Je kwa nini usiandike jina langu?" Akasema Bahlul.
"Loh! Hayo kamwe hayawezi kuandikwa." akamjibu Fadhil.

"Iwapo umejenga huu Msikisti kwa ajili ya kujionyesha kujifaharisha, basi utambue wazi kuwa thawabu zako kwa Allah s.w.t. zimepotea."
Hayo ndiyo aliyoyasema Bahlul.

Kwa hayo, Fadhil aliaibika na akanyamaza na kusema: "Fuateni lile alisemalo Bahlul."

Hapo Bahlul akawaambia "andikeni Aya moja ya Quran tukufu na kuitundika mlangoni mwa Msikiti."