Table of Contents

(38). Bahlul Na Mhudumu

Mhudumu mmoja wa Harun Rashid alikula jibini na ikabakia kidogo katika ndevu zake.
Bahlul alimwuliza: "Je unakula nini?"
Mhudumu alijibu: "Nimemla njiwa>"
Bahlul lalimwambia: "Mimi nilikwishaelewa kabla hata ya wewe kuniambia."

Hapo mhudumu alimwuliza: "Je ulitambuaje?"
Bahlul alimjibu: Ndevuni mwako kuna mabaki ndiyo yaliyonijulisha. "Mimi nilikwishaelewa kabla hata ya wewe kuniambia"

Hapo mhudumu alimwuliza: "Je ulitambuaje?"
Bahlul alimjibu: Ndevuni mwako kuna mabaki ndiyo yaliyonijulisha. "(alimaanisha kuwa alichokula na akisemacho ni vitu tofauti na hivyo amesema uongo!)"