Table of Contents

55. Bahlul Kufikisha Salaam

Bahlul alipokuwa katika hali ya ufukara, basi hakuna mtu aliyekuwa akimsalimia. Lakini baada ya kipindi kupita, alijipatia mali na hivyo akawa ni miongoni mwa matajiri. Hapo kila mtu akimwona anmtolea salaam: “Bwana Bahlul Salaam ……” Basi hapo Bahlul alikuwa akiwajibu: “Ndiyo bwana, salaam zako nitazifikisha ….” Na hivyo alikuwa akijiondokea.

Siku moja, mtu mmoja alijikaza na kumwuliza Bahlul tafsiri ya majibu atoayo wakati anaposalimiwa. Bahlul alimwelezea : “Mimi nilipokuwa fukara, hakuna aliyekuwa akinisalimia…. Na sasa kwa kuwa nimepata mali, basi nyote mwanijia mbio kunitolea salaam…… mimi ni yule yule Bahlul, kamwe sijabadilika vyovyote vile. Hivyo ninaamini kuwa ni mali yangu ndiyo itolewayo salaam… na ndiyo maana mimi ninaporudi nyumbani mwangu huenda katika hazina ya mali yangu na kuzifikisha salaam zenu mulizonitolea.”

Kwa kuyasikia hayo, bwana huyo alijiondokea kimya huku akikiri aliyoyatambua Bahlul.