The 12 Imams - History & Politics

Hadith Za Mtume (s) Na Ma Imamu (a)

Hadithi ya Mtume [s] na Maimamu [a]

Ukweli Uliopotea - Sehemu ya Kwanza

Kitabu kilichoko mikononi mwako ni tarjuma ya kitabu cha Kiarabu kiitwacho al-Haqiqatu ‘dh-Dha’i’ah kilichoandikwa na Sheikh Mu’tasim Sayyid Ahmad. Sisi tumekiita, Ukweli Uliopotea.

Nafasi Ya Ahlulbayt (as)

Kitabu kilichoko mikononi mwako, ni tarjuma ya kitabu cha Kiingereza, kwa jina la: "The role of Ahlul Bait (as) in Preserving the teaching of Islam" Tarjuma ya Mulla Asghaar M. M.

Maadili Ya Tabasamu (Imamu Musa Al-Kadhim, a.s.)

Maadili Ya Tabasamu (Imamu Musa Al-Kadhim, a.s.)

1,224 0

Nguzo ya Uchamungu

Nguzo ya Uchamungu Kimeandikwa na Sayyid Ali Naqi Saheb Kimetafsiriwa na Maalim Dhikiri Omari Kiondo Kimechapishwa na Bi

Mfungwa Adhimu - Imam Hasan al-Askari (a.s.)

Hadith za Mtume (S) katika vitabu vyote vya sahihi zinasema kwamba warithi wake watakuwa 12.

Mwenge wa Ukweli - Imamu Ja’afar al-Sadiq

Makala hii ina eleza kwa ufupi matukio yaliyo tokea katika maisha ya Imamu Ja’afar as-Sadiq (a.s.) ambaye ni mrithi wa sita wa Mtume (s.a.w.w).

Ukweli Katika Minyororo (Imamu Ali Naqi [a])

Makali hii inaeleza kwa ufupi maisha ya Imam wa kumi ambaye ni mmoja wa minara ya Uchamungu. Kwa hakika kila Imam alipatwa na mateso mengi kutoka kwa utawala dhalimu.