Companions - History & Politics

Abu Dharr

Kitabu hiki kinahusu maisha ya sahaba mkubwa na mashuhuri; Abudhar (Jundab bin Junadah).

Hekaya Za Bahlul Mwenye Busara

Katika kuona haja ya kupata nasiha na mawaidha nimeonelea vyema kutumia mbinu hii ya kuchapa nasiha na mawaidha katika sura ya hekaya za Bahlul.

Dalili Za Siku Ya Qayama

Katika hadithi hii Mtume Muhammad anaelezea Salman Farsi kuhusu dalili ya Hukumu.

, , , , , , , ,

Dua Iliyokubaliwa

Hadithi fupi ya Amru bin Jumuuh na vita ya Uhud.

Mawahhabiyah na Wauaji wa Imamu Husayn (a.s.)

Makala hii awali imetolea dalili ya Utukufu wa wajukuu wa Mtume Muhammad s.a.w.w, khususan Imamu Husayn a.s.