General - Education & Society

Amani na Jihadi Katika Uislam

Kijitabu kilichoko mikonono mwako ni tarjuma ya Kiswahili kutoka Kiingereza.

Je Kufunga Mikono

Kufunga mikono katika Sala: Sheria ya Kiislamu ni ya kipekee kwa kuwa inahusika na kila jambo huku ikiweka utatuzi wa matatizo yote yanayompata mwanadamu katika sekta zote za maisha yake, hivyo Mw

Utumwa

Kitabu hiki kimerudiwa kimechapishwa tena kwa ruhusa ya waandishi, ili kuafikiana na Kongamano la Kilimwengu la Umoja wa Mataifa dhidi ya Ubagazi wa Rangi, (United Nations World Conference against

Kuwa Na Uhuru Na Kutokuwa Nao


Kuwa Na Uhuru Na Kutokuwa Nao

Na Sayyid Mujtaba Musawi Lari
-Imetafsiriwa kutoka katika Kiajemi na
Dr. Hamid Algar.