General - History & Politics

Ujumbe - Sehemu ya Nne

Kitabu kilichoko mikononi mwako ni tarjuma ya kitabu cha Kiingereza kiitwacho, The Message, kilichoandikwa na Sheikh Ja’far Subhani. Sisi tumekiita, Ujumbe.

Ja'far Subhani 14,571 0

Ujumbe - Sehemu Ya Kwanza

Kitabu kilichoko mikononi mwako ni tarjuma ya kitabu cha Kiingereza kiitwacho, The Message, kilichoandikwa na Sheikh Ja’far Subhani. Sisi tumekiita, Ujumbe.

Ja'far Subhani 8,407 0

Ujumbe - Sehemu Ya Pili

Kitabu kilichoko mikononi mwako ni tarjuma ya kitabu cha Kiingereza kiitwacho, The Message, kilichoandikwa na Sheikh Ja’far Subhani. Sisi tumekiita, Ujumbe.

Ja'far Subhani 6,623 0

Ujumbe - Sehemu Ya Tatu

Kitabu kilichoko mikononi mwako ni tarjuma ya kitabu cha Kiingereza kiitwacho, The Message, kilichoandikwa na Sheikh Ja’far Subhani. Sisi tumekiita, Ujumbe.

Ja'far Subhani 6,087 0

Uislamu Ulienea Vipi?

Kijitabu kilichoko mikononi mwako ni tarjuma ya Kiswahihi kutoka Kiingereza.

Ongeza Maarifa Yako!!! Je, Unafahamu Madhehebu Ya Shia Ismailiya?

Ongeza Maarifa Yako!!! Je, Unafahamu Madhehebu Ya Shia Ismailiya?

3,307 0

Mwenge wa Ukweli - Imamu Ja’afar al-Sadiq

Makala hii ina eleza kwa ufupi matukio yaliyo tokea katika maisha ya Imamu Ja’afar as-Sadiq (a.s.) ambaye ni mrithi wa sita wa Mtume (s.a.w.w).

Uharamisho Wa Ulevi Katika Islam

Uharamisho Wa Ulevi Katika Islam
Kimekusanywa na kutarjumiwa na
Amiraly M H Datoo
Bukoba – Tanzania

*****

Historia na Sira za Viongozi Waongofu

Hakuna shaka kuwa historia ya mwanadamu ndio chemchemu na chanzo cha maarifa, chanzo ambacho mataifa yanakihitaji katika safari yake yenye kuendelea.

163 0