General - Laws & Worship

Jannat na Jahannam

Kitabu hiki anaelezea Jannat na Jahannam.

Biblia Neno La Mungu

Hii ni tafsiri ya kijitabu kilichoandikwa kwa lugha ya Kiarabu, na Ayaatullah Seeyyid Muhammed Mahdi Shirazi wa Karbala.

Udhuu Kwa Mtazamo Wa Qurani Na Sunna

Kitabu kilichoko mikononi mwako, ni tarjuma ya kitabu cha Kiarabu kwa jina la: kilichoandikwa na Sheikh Ja'far al-Subhani.

Madhambi Yamfanyayo Mtu Kuingia Jahannam


Madhambi Yamfanyayo Mtu Kuingia Jahannam

*****

Hadithi hii ilisomwa na: Sheikh Akmal Hussein Taheri - Bukoba.

Kutoa Au Kuomba Sadaka

Kitabu hiki cha ‘Kutoa na Kuomba Sadaka’ inaelezea faida ya kutoa Sadaka kwa kina na maelezo yote ni sahihi kwa sababu ni ahadith za Mtume (s) na Maimamu a.s.

Uharamisho Wa Kamari Katika Islam

Uharamisho Wa Kamari Katika Islam
Makala haya yamekusanywa na kutarjumiwa na:

Mut'a Ndoa Sahihi

Hii Kitabu imeandikwa kwakuelemisha kuhusu Ndoa ya Mu'taa kama ndoa sahihi.
Nakuelezea kutoka Msahafu na Hadithi.

Uharamisho wa Riba

Makala hii imekusanya aya za Qur’ani na Hadithi nyingi na sahihi za makatazo ya Riba katika uislamu.