Imam al-Husayn and Karbala - History & Politics

Ashura Shahada ya Imam Husayn Mtazamo wa Kihistoria

Ashura Shahada ya Imam Husayn Mtazamo wa Kihistoria

7,081 0

Shahidi Kwa Ajili Ya Ubinadamu

Kitabu kilichoko mikononi mwako ni tarjumi ya kitabu cha Kiingereza kwa jina la: The Martyr For Mankind. Sisi tumekiita: Shahidi Kwa Ajili Ya Ubinadamu.

Karbala


Hii ni hadithi fupi juu ya Karbala.

Chemchem Ya Uhuru - Imamu Husain Sayyid-us-Shuhada (a)

Kitabu hiki kimeandikwa kwa lugha ya Urdu na Mtukufu Sayyadul Ulama Maulana Sayyid Ali Naqi Saheb, Mujtahid wa huo Kikuu cha Lucknow, Uhindi.

Mashairi ya Masaibu ya Karbala

Kitabu hiki kina mashairi yaliyoandikwa juu ya janga ya karbala.

2,913 0

Maombolezo Ya Kifo Cha Imam Husein (a.s.)

Kitabu hiki cha "Maombolezo ya Kifo cha Imam Husein (a.s.)" ni kati ya vitabu vichache ambavyo vimetafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili, ambacho kinaeleza nini hasa kilichotokea kabla na wakati wa tuki

Mawahhabiyah na Wauaji wa Imamu Husayn (a.s.)

Makala hii awali imetolea dalili ya Utukufu wa wajukuu wa Mtume Muhammad s.a.w.w, khususan Imamu Husayn a.s.

Toba Hukubaliwa Kwa Kumtawassuli Imam Hussein

Toba Hukubaliwa Kwa Kumtawassuli Imam Hussein a.s.

Makala haya yamekusanywa na kutarjumiwa na: