Imam al-Mahdi - History & Politics

Dalili za Qiyama na Ubashiri wa Kudhihiri Imam Mahdi (a)

Kitabu hii ni Dalili za Qiyama na Ubashiri wa Kudhihiri Imam Mahdi (a)

Imam Mahdi katika Usunni Na Ushia

Kwa Waislamu, imani ya kuja kwa Mahdi (Muhudi) karibu ya mwisho wa dunia ni imani ambayo ina asili katika dini.

Safari Wa Kuifuatianuru

Kitabu kilichoko mikononi mwako ni tarjuma ya kitabu cha Kiingereza kiitwacho, The Journey to the Light kilichoandikwa na Sayyid Abbas Noor Eddine. Sisi tumekiita, Safari ya Kuifuatia Nuru.

Atakapokuja

Hii ni hadithi fupi kwa ajili ya watoto kuhusu kuwasili kwa Imam al-Mahdi (as).

Anayengojewa Imamu al-Mahdi (as)

Kitabu hiki ni cha mwisho katika mfalulizo wetu huu wa maisha ya Watakatifu Kumi na Wanne wa jamii ya Mtukufu Mtume (s.a.w.), nacho kinahusu maisha ya Imamu wa Kumii na Mbili.