Kids Corner - Education & Society

Hekaya Za Bahlul Mwenye Busara

Katika kuona haja ya kupata nasiha na mawaidha nimeonelea vyema kutumia mbinu hii ya kuchapa nasiha na mawaidha katika sura ya hekaya za Bahlul.

Adhana Usiku wa Manane

Hii ni hadithi fupi kuhusu historia ya Bani Ummayah na Bani Abbasi.

*****

Maadili ya Kiislamu katika Vita


Hii ni makala ya maadili ya Kislamu katika Vita.
_____________________________________________________________________

Mahari ya Damu

Hii ni Makala ya Mahari ya Damu.

Mahari ya Damu

*****

Atakapokuja

Hii ni hadithi fupi kwa ajili ya watoto kuhusu kuwasili kwa Imam al-Mahdi (as).