Kids Corner - Education & Society

Hekaya Za Bahlul Mwenye Busara

Katika kuona haja ya kupata nasiha na mawaidha nimeonelea vyema kutumia mbinu hii ya kuchapa nasiha na mawaidha katika sura ya hekaya za Bahlul.

, , , , , , , , , , ,

Adhana Usiku wa Manane

Hii ni hadithi fupi kuhusu historia ya Bani Ummayah na Bani Abbasi.

*****

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Maadili ya Kiislamu katika Vita


Hii ni makala ya maadili ya Kislamu katika Vita.
_____________________________________________________________________

, , ,

Mahari ya Damu

Hii ni Makala ya Mahari ya Damu.

Mahari ya Damu

*****

Atakapokuja

Hii ni hadithi fupi kwa ajili ya watoto kuhusu kuwasili kwa Imam al-Mahdi (as).