Salaat (Ritual Prayer) - Laws & Worship

Kwa Nini Mashia Husali Kwa Kuunganisha Sala Kwa Pamoja Dhohr-Asr Na-Maghrib-Isha

Kwa Nini Mashia Husali Kwa Kuunganisha Sala Kwa Pamoja Dhohr – Asr Na Maghrib – Isha

Adhana Kwa Mtazamo wa Qurani na Sunna

Kitabu hiki kinazungumzia juu ya hitilafu zilizotokea juu ya maneno yanayosomwa katika Adhana.

Ja'far Subhani 5,442 0

Umakini Katika Swala

Kitabu kilichoko mikononi mwako, ni tarjuma ya kitabu cha Kiingereza, kwa jina la Concentration In Prayer (Umakini katika Swala) kilichoandikwa na Jameel Kermalli, Daktari mwanasaikolojia.

Jameel Kermalli 4,015 0

Sala Ni Nguzo Ya Dini

Sala ni nguzo kubwa ya dini.