Salaat (Ritual Prayer) - Laws & Worship

Adhana Kwa Mtazamo wa Qurani na Sunna

Kitabu hiki kinazungumzia juu ya hitilafu zilizotokea juu ya maneno yanayosomwa katika Adhana.

Sheikh Jafar Subhani [totalcount] 0

Umakini Katika Swala

Kitabu kilichoko mikononi mwako, ni tarjuma ya kitabu cha Kiingereza, kwa jina la Concentration In Prayer (Umakini katika Swala) kilichoandikwa na Jameel Kermalli, Daktari mwanasaikolojia.

Jameel Kermall [totalcount] 0

Kwa Nini Mashia Husali Kwa Kuunganisha Sala Kwa Pamoja Dhohr-Asr Na-Maghrib-Isha

Kwa Nini Mashia Husali Kwa Kuunganisha Sala Kwa Pamoja Dhohr – Asr Na Maghrib – Isha

Amiraly M.H. Datoo [totalcount] 0

Sala Ni Nguzo Ya Dini

Sala ni nguzo kubwa ya dini.

Mustafa Ranjbar Shiraz [totalcount] 0