read

Masuala Mbalimbali

1. Madhambi Na Athari Zake

Misiba inatokana na madhambi na ‘Ummah zilizotekezwa hapo awali zilikuwa ni sababu ya adhambi na maasi yao kwani Allah (s.w.t.) kamwe hawadhulumu watu wasio na hatia.

2-3, 2-6, 2-7, 2-8, 3-2, 3-12, 3-14, 3-16, 4-9, 4-11, 4-21, 6-1, 6-16, 7-8, 7-9, 7-10, 7-11, 7-12, 7-13, 7-16, 7-21, 8-7, 9-10, 9-14, 10-2, 10-5, 10-8, 11-9, 11-10, 13-2, 16-4, 16-13, 16-15, 17-1, 17-2, 22-1, 23-3, 25-4, 25-6, 26-8, 26-11, 28-5, 28-6, 29-4, 30-5, 34-2, 38-1, 39-3, 40-3, 42-4, 59-1, 61-1, 64-1, 69-1, 71-2, 72-1, 89-1

2. Kutokuomba Na Kuwa Mwenye Mali

6-10, 10-11, 23-4, 25-5, 34-6, 38-5, 42-3, 52-2

3. Mema Huteketeza Maovu

Mema ni kaffarah ya madhambi na huwa ni sababu ya kusamehewa, mazungumzo juu ya Tawbah na masharti yakle na kukubaliwa kwake.

2-19, 2-37, 3-4, 3-20, 4-3, 4-5, 4-9, 4-13, 4-16, 5-6, 6-6, 8-4, 9-13, 9-14, 11-10, 16-14, 16-15, 19-4, 20-4, 21-2, 24-4, 25-6, 27-1, 28-7, 29-1, 33-9, 47-1, 57-4, 61-2, 64-1, 64-2, 65-1, 66-2, 67-1, 71-1

4. As-Habi Fiil (Watu Wa Tembo)

105-1

5. Matendo Ya Waja Huandikwa

3-19, 19-5, 21-7, 23-4, 36-1, 43-7, 45-4, 50-2, 54-3, 78-1, 82-1, 83-1, 86-1

6. Adhabu Si Kwa Ajili Ya Kabila Fulani Tu

Ulinganio wa Dini ya Islam si kwa ajili ya ukoo fulani tu na vile vile Adhabu na malipo pia si kwa ajili ya kabila au ukoo fulani tu. Mtu au kaila au ukoo wowote unapoingia katika Islam basi wote huwa ni sawa na wala hakuna ubaguzi wowote kutokana na mali au milki, n.k.

2-8, 4-18, 6-2, 6-6, 7-20, 16-13, 18-4, 25-1, 34-3, 49-2, 80-1

7. Uwepesi Wa Dini

2-21, 2-23, 2-24, 2-27, 2-28, 2-40, 3-3, 4-5, 4-14, 5-2, 7-3, 7-4, 9-12, 16-14, 22-10, 23-4, 33-1, 38-4, 48-2, 65-1, 73-2

8. Uhusiano Wa Mtume (s.a.w.w) Pamoja na

Uhusiano wa Mtume Muhammad Mustafa (s.a.w.w) pamoja na Ahlul Kitab, Mushrikin na kwa sababu zao za kiburi kutokukubalia Dini ya Islam.

2-2, 2-9, 2-11, 2-13, 2-14, 2-17, 2-25, 2-26, 3-2, 3-8, 3-10, 4-7, 4-8, 5-2, 6-3, 6-13, 6-14, 6-15, 8-4, 8-7, 9-2, 9-6, 9-7, 17-8, 18-8, 21-3, 22-9, 24-2, 25-4, 31-1, 37-1, 37-2, 38-1, 40-6, 41-4, 42-2, 43-3, 58-2, 60-1, 63-1, 68-2, 98-1

9. Mitume Yote Kuafikiana Katika Usuli-Diin

2-16, 2-23, 3-7, 3-9, 5-7, 6-10, 11-8, 12-5, 16-5, 21-2, 21-6, 22-10, 23-4, 37-2, 37-3, 42-2, 43-4, 53-3, 87-1

10. Baadhi Ya Desturi Za Kijahiliyyah

4-3, 4-18, 5-1, 5-12, 5-14, 6-16, 9-5, 17-4, 29-7, 33-1, 33-4, 81-1

11. Mwanzo Wa Ulimwengu

2-3, 10-1, 11-1, 15-3, 24-6, 41-2, 50-3, 79-2

12. Maumbile Ya Mwanadamu

2-4, 4-5, 4-19, 7-22, 7-24, 10-2, 11-2, 14-5, 16-1, 17-2, 17-9, 18-6, 18-8, 21-3, 22-2, 22-9, 30-4, 30-5, 31-4, 33-9, 39-1, 39-5, 41-6, 42-5, 70-1, 75-1, 80-1, 89-1, 90-1, 91-1, 100-1

13. Malaika Na Huduma Zao

2-4, 2-12, 6-11, 7-24, 13-2, 16-6, 19-4, 21-2, 25-3, 26-11, 34-3, 35-1, 37-5, 40-1, 41-5, 42-1, 43-7, 50-2, 53-2, 66-1, 69-1, 74-1, 81-1, 82-1, 97-1

14. Daraja Na Huduma Za Mitume (a.s)

2-15, 2-18, 2-26, 2-33, 2-40, 3-5, 3-8, 3-13, 3-15, 4-23, 5-3, 5-13, 6-4, 6-5, 6-13, 6-4, 6-5, 6-13, 11-2, 11-8, 11-9, 13-4, 14-1, 14-2, 16-1, 16-6, 18-1, 18-12, 20-8, 21-1, 21-7, 22-7, 24-7, 25-2, 28-5, 30-5, 33-2, 35-3, 38-5, 39-2, 39-4, 40-2, 40-8, 42-5, 43-6, 48-1, 57-3, 62-1, 64-2, 65-2, 72-2, 88-1, 98-1

15. Qur’an Na Vitabu Vingine Vitukufu

2-1, 2-3, 2-14, 2-16, 2-40, 4-20, 20-1

16. Kilichokuwa Kikiwapa Moyo Waislamu

2-26, 3-14, 3-15, 3-16, 22-5, 22-6, 40-6, 58-2

17. Majini Kuleta Imani Juu Ya Mtume (s.a.w.w)

46-4, 55-2, 72-1

18. Miujiza Katika Qur’an Tukufu

2-6, 2-7, 2-8, 2-9, 2-32, 2-35, 3-2, 3-4, 3-5, 3-13, 4-22, 5-9, 7-13, 7-14, 7-16, 7-21, 8-1, 9-4, 9-6, 11-4, 11-6, 11-7, 11-8, 12-3,12-10, 12-11, 17-1, 18-1, 18-2, 18-3, 18-4, 18-9, 19-2, 20-1, 20-2, 20-3, 20-5, 21-5, 21-6, 26-4, 27-1, 27-2, 27-3, 27-4, 28-1,28-4, 29-5, 33-2, 34-2, 37-5, 38-2, 38-3, 38-4, 40-3, 44-1, 51-2, 53-1, 54-1, 54-2, 105-1

19. Makafiri Kubashiriwa Adhabu

Makfiri na waovu waliokataa kuleta imani juu ya Dini ya Islam waahidiwa adhabu humu duniani na Aakhera.

2-19, 2-25, 3-9, 4-7, 4-19, 6-8, 6-16, 6-20, 7-1, 7-6, 8-2, 8-5, 9-1, 9-3, 9-9, 10-1, 10-7, 10-10, 11-1, 11-2, 11-7, 11-10, 12-12, 13-2, 13-4, 13-5, 13-6, 14-3, 14-5, 14-7, 15-1, 15-4, 15-6, 16-4, 16-6, 16-7, 12-2, 12-7, 12-8, 18-8, 18-12, 19-6, 20-5, 20-7, 21-2, 21-3, 21-4, 22-1, 22-6, 22-7, 23-6, 24-7, 24-9, 26-1, 26-11, 27-1, 27-6, 29-2, 29-3, 29-7, 30-5, 30-6, 31-3, 32-2, 34-5, 34-6, 35-3, 35-5, 36-4, 37-5, 38-1, 38-2, 38-5, 39-3, 39-4, 39-5, 40-8, 40-9, 41-2, 41-5, 41-6, 42-2, 43-1, 43-7, 44-1, 44-2, 46-3, 46-4, 47-1, 47-2, 48-1, 48-3, 52-1, 54-3, 56-2, 58-1, 58-3, 64-1, 65-2, 67-2, 68-1, 68-2, 70-2, 72-2, 73-1, 74-1, 74-2, 77-1, 77-2, 84-1, 85-1, 86-1, 88-1, 89-1, 96-1

20. Mithali Na Mifano

2-2, 2-9, 2-10, 2-11, 2-21, 2-36, 3-6, 3-12, 6-4, 6-5, 6-9, 6-15, 7-7, 7-22, 8-3, 10-3, 10-5, 11-2, 13-2, 13-3, 14-3, 14-4, 16-10, 16-13, 16-15, 18-5, 18-6, 21-4, 22-4, 24-5, 25-4, 27-6, 29-6, 30-4, 30-5, 31-2, 33-9, 35-2, 35-3, 36-1, 37-2, 39-3, 40-6, 41-6, 43-4, 47-2, 48-4, 57-3, 62-1, 63-1, 64-1, 65-2, 66-2, 67-2, 69-1, 74-2, 76-1