read

Masuala Mchanganyiko

1. Masimulizi Ya Ibilisi,

Masimulizi ya Ibilisi, kisa cha Mtume Adam (a.s) na Bi. Hawa na kilichotekea baina yao na Ibilisi.
2-4, 2-12, 2-21, 2-37, 3-4, 4-18, 7-2, 7-3, 7-24, 8-6, 12-1, 12-5, 15-2, 15-3, 16-8, 16-12, 17-6, 17-7, 18-7, 20-6, 20-7, 22-1, 22-7, 24-3, 25-3, 26-1, 34-2, 35-1, 37-1, 38-5, 41-3, 41-5, 43-4, 47-3, 58-3, 59-2, 114-1

2. Habil Na Qabil

5-5

3. Kisa Cha Mtume Nuh (a.s)

Kisa cha Mtume Nuh a.s. na mazungumzo yake pamoja ukoo wake.

3-4, 6-10, 7-8, 10-8, 11-3, 11-4, 14-2, 14-3, 17-1, 21-6, 23-2, 24-4, 26-6, 29-2, 37-3, 51-2, 53-3, 54-1, 57-4, 66-2,
69-1, 71-1, 71-2

4. Mtume Ibrahim (a.s)

2-15, 2-16, 2-35, 3-7, 4-18, 6-9, 6-10, 9-14, 11-7, 12-1, 14-6, 15-4, 16-16, 19-3, 21-5, 24-4, 26-5, 29-2, 29-3, 29-4, 37-3,38-4, 43-3, 51-2, 57-4, 60-1

5. Mtume Isma’il (a.s)

2-15, 2-16, 6-10, 19-4, 21-6, 37-3, 38-4

6. Mtume Lut (a.s)

6-10, 7-10, 11-7, 15-4, 15-5, 21-5, 26-9, 27-4, 29-3, 29-4, 37-4, 51-2, 53-3, 54-2, 66-2

7. Mtume Is-Haq (a.s)

2-16, 6-10, 12-1, 21-5, 37-3, 38-4

8. Mtume Ya’qub, Mtume Yusuf Na Nduguze

2-16, 3-10, 6-10, 12-1, 12-2, 12-3, 12-4, 12-5, 12-6, 12-7, 12-8, 12-9, 12-10, 12-11, 21-5, 38-4, 40-4

9. Mtume Hud (a.s) Na Kaumu Ya ‘ad

7-9, 11-5, 14-2, 14-3, 25-4, 26-7, 29-4, 41-2, 46-3, 51-2, 53-3, 54-1, 69-1, 89-1

10. Mtume Saleh Na Kaumu Thamud

7-10, 11-6, 14-2, 14-3, 15-6, 25-4, 26-8, 27-4, 29-4, 41-2, 51-2, 53-3, 54-2, 69-1, 89-1, 91-1

11. Mtume Shu’ayb, Ahli Madyan, As-Habi Makkah

7-11, 11-8, 15-5, 26-10, 29-4

12. Mtme Daud (a.s) Na Mtume Suleiman (a.s)

2-12, 2-33, 4-23, 5-11, 6-10, 21-6, 27-2, 27-3, 34-2, 38-2, 38-3

13. Mtume Musa (a.s), Mtume Harun (a.s)

Mtume Musa a.s. na Mtume harun a.s. na Firauni na Bani Israil.
2-6, 2-7, 2-8, 2-9, 2-10, 2-11, 2-13, 2-16, 2-32, 2-33, 4-22, 4-23, 5-3, 5-4, 5-5, 5-7, 5-10, 5-11, 6-10, 6-18, 6-19, 6-20, 7-12, 7-13, 7-14, 7-15, 7-16, 7-17, 7-18, 7-19, 7-20, 7-21, 8-7, 10-8, 10-9, 10-10, 11-9, 11-10, 14-1, 14-2, 16-16, 17-1, 17-12, 18-9, 18-10, 19-4, 20-1, 20-2, 20-3, 20-4, 20-5, 21-4, 24-3, 25-4, 26-3, 26-4, 27-1, 28-1, 28-2, 28-3, 28-4, 28-5, 29-4,32-3, 33-9, 37-4, 40-3, 40-4, 40-5, 43-5, 44-1, 44-2, 45-2, 51-2, 54-3, 61-1, 62-1, 66-2, 69-1, 73-1, 79-1, 89-1

14. Qarun

28-8, 29-4, 40-3

15. Mtume Yunus (a.s)

6-10, 10-10, 21-6, 37-5, 68-2

16. Mtume Idris (a.s)

6-10, 19-4, 21-6, 37-4

17. Mtme Ayyub (a.s)

6-10, 21-6, 38-4

18. Mtume Zakariyyah (a.s) Na Mtume Yahya (a.s)

3-4, 6-10, 19-1, 21-6

19. Mtume Yasa’i (a.s)

6-10, 38-4

20. Mtume Dhul-Kifl (a.s)

21-6, 38-4

21. Mtume Uzair (a.s)

2-35, 9-5

22. Mtume ‘Isa a.s. Nabi. Maryam (a.s)

2-11, 2-16, 3-4, 3-5, 3-6, 4-22, 4-23, 5-7, 5-10, 5-11, 5-15, 5-16, 6-10, 9-5, 19-2, 21-6, 23-2, 43-6, 57-4, 61-1, 61-2, 66-2

23. Bwana Luqman Al-Hikmah

31-2

24. Bwana Dhul-Qarnain

18-11

25. Qawm Saba

27-2, 27-3, 34-2

26. As-Hab Ukhdud

85-1

27. As-Hab Kahf Na Raqiim

18-1, 18-2, 18-3, 18-4

28. Habib Najjar Ahli Intakiyah

36-2

29. Harut Na Marut

2-12

30. Visa Viwili Vya Wenye Mabustani

18-5, 68-1

31. As-Habi Ra’s

25-4, 50-1