read

Mtume Muhammad Mustafa (s.a.w.w)

1. Tabia Njema, Huruma, Haya Na Tawakkal

3-17, 5-3, 9-6, 9-8, 9-16, 21-7, 26-1, 33-7, 35-2, 68-1

2. Kujiinamisha, Tawadhu’ Na Udini

3-15, 3-17, 6-4, 6-5, 6-7, 7-23, 10-5, 15-6, 21-7, 33-8, 46-1, 72-2

3. Kutokuomba Na Kuwa Mwenye Mali

6-10, 10-11, 23-4, 25-5, 34-6, 38-5, 42-3, 52-2

4. Kufungamanishwa Katika Dini

Mtume Muhammad Mustafa (s.a.w.w) pamoja na ndugu na jamaa zake wote kufungamanishwa katika Dini

2-17, 4-11, 5-10, 6-2, 7-24, 9-14, 10-10, 10-11, 11-10, 17-8, 17-9, 19-4, 20-8, 26-11, 29-5, 30-5, 33-4, 33-6, 39-7, 42-2, 52-2, 73-1, 74-1, 76-2, 94-1, 102-1, 110-1

5. Kushikilia Jambo

3-13, 4-16, 8-9, 9-7, 9-11, 16-16, 33-5, 66-1, 80-1

6. Allah (s.w.t) Akimwambia Mtume (s.a.w.w)

2-14, 2-17, 3-1, 3-2, 3-5, 3-6, 3-17, 3-20, 4-11, 4-16, 4-17, 5-3, 5-6, 5-7, 5-10, 6-6, 6-7, 6-8, 6-10, 6-13, 6-14, 7-1, 7-24, 8-8, 8-9, 9-13, 9-16, 10-5, 10-10, 10-11, 11-4, 11-10, 12-11, 13-5, 13-6, 15-6, 16-16, 17-6, 17-9, 17-10, 17-12, 18-1, 18-4, 19-1, 19-5, 19-6, 23-6, 24-9, 25-5, 26-11, 27-6, 28-6, 28-9, 30-4, 30-6, 32-3, 33-1, 33-6, 35-3, 38-2, 39-1, 39-2, 39-4, 40-6, 41-5, 42-5, 43-4, 43-7, 44-3, 45-2, 46-4, 47-2, 48-1, 50-3, 51-3, 53-1, 68-1, 68-2, 73-1, 74-1, 75-1, 76-2, 81-1, 87-1, 90-1, 93-1, 94-1, 96-1, 102-1, 110-1

7. Makafiri Kumdhuru Mtume (s.a.w.w)

Makafiri walipokuwa wakimdhuru Mtume Muhammad Mustafa (s.a.w.w) na vile Allah (s.w.t) alivyokuwa akimfariji.

2-14, 3-18, 3-19, 6-1, 6-4, 8-4, 9-2, 9-6, 9-8, 10-7, 11-2, 11-10, 16-16, 20-8, 21-3, 22-6, 25-3, 26-1, 27-6, 33-6, 35-1, 36-5, 38-2, 40-1, 40-8, 51-3, 60-1, 68-1, 68-2, 93-1, 96-1, 102-1, 111-1

8. Uhusiano Wake Pamoja Na Makafiri

Uhusiano wa Mtume Muhammad Mustafa (s.a.w.w) na waislamu pamoja na Makafiri na bughudha iliyotkana nao na Ahlul Kitab bughudha yao na majivuno yao ya kutokuleta imani juu ya Dini ya Islam.

2-2, 2-9, 2-11, 2-13, 2-14, 2-17, 2-25, 2-26, 3-2, 3-8, 3-10, 4-7, 4-8, 5-2, 6-3, 6-13, 6-14, 6-15, 8-4, 8-7, 9-2, 9-6, 9-7, 17-8, 18-8, 21-3, 22-9, 24-2, 25-4, 31-1, 37-1, 37-2, 38-1, 40-6, 41-4, 42-2, 43-3, 58-2, 60-1, 63-1, 68-2, 98-1

9. Ahlul Kitab Na Mushrikiin Wamwamini Mtume

Ahlul Kitab na Mushrikiina wamwamini Mtume Muhammad Mustafa (s.a.w.w) kuwa ni mkweli
2-5, 2-9, 2-11, 2-13, 2-17, 3-9, 3-10, 6-14, 12-5, 12-6, 28-6

10. Ahlul Kitab Na Wengineo Kuiacha Dini

Kwa sababu za tamaa za dunia
2-5, 2-9, 2-21, 3-19, 7-21, 9-5, 28-6

11. Hali Za Watu Wa Zama Za Mtume (s.a.w.w)

Hali za watu katika zama za Mtume Muhammad Mustafa (s.a.w.w) na tabia zao na itikadi zao yaani Mushrikina, wanafiki, Mayahudi, Wakristo, Ahlul Kitab yaani masuala mchanganyiko ya akristo na Mayahudi na uhusiano na unafiki wao pamoja na Mtume Muhammad Mustafa (s.a.w.w) na hila zao.

2-2, 2-3, 2-9, 2-11, 2-12, 2-13, 2-14, 2-16, 2-20, 2-21, 2-25, 2-26, 3-3, 3-7, 3-8, 3-10, 3-17, 3-19, 4-9, 4-10, 4-12, 4-18, 4-20, 4-21, 4-22, 4-24, 5-6, 5-9, 5-10, 6-1, 6-3, 6-8, 6-1, 6-12, 6-13, 6-14, 6-16, 6-18, 7-3, 7-4, 8-4, 8-5, 9-5, 9-6, 9-7, 9-8, 9-9, 9-10, 9-11, 9-12, 9-13, 9-16, 10-2, 10-3, 10-5, 10-6, 11-1, 12-12, 13-5, 14-5, 16-5, 16-7, 16-8, 17-4, 17-5, 17-7, 18-1, 19-5, 19-6, 21-1, 21-2, 22-1, 22-2, 22-9, 24-6, 24-7, 28-4, 28-5, 27-5, 29-1, 29-7, 30-4, 33-2, 34-3, 38-4, 35-5, 36-3, 37-5, 39-1, 39-5, 41-1, 41-2, 42-1, 42-3, 43-1, 43-2, 44-1, 44-2, 45-3, 46-2, 47-2, 47-3, 47-4, 48-2, 49-2, 51-1, 53-1, 53-2, 53-3, 54-1, 56-3, 59-2, 60-2, 61-1, 62-1, 63-1, 64-1, 68-1, 68-2, 70-2, 74-1, 83-1

12. Wapinzani Wazua Mazushi

Wapinzani wazua mazushi mbalimbali dhidi ya Qur’an Tukufu na mafunzo ya Dini ya Islam. Mtume Muhammad Mustafa (s.a.w.w) alikuwa akiwajibu vijana na majibu ya masuali waliyokuwa wakiyauliza na mazungumzo pamoja nao.

2-3, 2-13, 2-14, 2-16, 2-17, 2-18, 3-6, 3-7, 3-10, 3-19, 4-22, 5-14, 6-1, 6-4, 6-7, 6-10, 6-15, 6-18, 7-24, 10-1, 10-2, 10-5, 11-1, 11-2, 13-1, 13-4, 13-6, 15-1, 16-1, 16-3, 16-5, 16-14, 17-5, 17-6, 17-10, 17-11, 18-8, 19-5, 20-8, 21-1, 21-3, 22-6, 23-4, 23-5, 25-1, 25-2, 25-3, 25-5, 26-11, 27-6, 28-5, 28-6, 29-5, 29-6, 30-6, 31-3, 32-1, 32-3, 34-1, 34-3, 34-5, 34-6, 36-3, 36-5, 37-1, 37-2, 37-5, 38-1, 38-2, 42-2, 42-3, 43-3, 43-6, 44-2, 45-3, 46-1, 46-2, 50-1, 52-2, 56-2, 58-2, 67-2, 74-2, 75-1, 78-1, 79-1, 79-2, 81-1, 83-1, 109-1

13. Kuwazungumzia Masahaba

2-17, 2-37, 3-12, 3-18, 9-10, 9-11, 9-12, 9-13, 9-14, 16-14, 22-6, 22-8, 24-3, 26-11, 33-3, 48-1, 48-3, 48-4, 59-1

14. Uthibitisho Wa Utume Na Dini Ya Islam

Utume wa Mtume Muhammad Mustafa (s.a.w.w) na uthibitisho wa ukweli wa Dini ya Islam na uthibitisho wa Mtume Muhammad Mustafa s.a.w.w. katika Vitabu Vitukufu vilivyotangulia.

2-17, 3-2, 3-6, 3-14, 4-23, 6-1, 6-2, 6-13, 7-19, 7-23, 10-2, 11-2, 12-12, 13-6, 20-8, 23-4, 28-5, 34-6, 38-5, 41-5, 43-4, 48-4, 52-2, 61-1

15. Sababu Ya Qur’an Katika Lugha Ya Kiarabu

Kuteremshwa kwa Qur’an Tukufu na thibitisho kutokea Vitabu vilivyotangulia na sababu ya kuwapo katika lugha ya Kiarabu.

2-1, 2-12, 2-23, 3-1, 3-14, 5-3, 5-7, 6-2, 6-10, 6-11, 6-20, 7-1, 10-6, 11-10, 12-1, 12-12, 13-4, 14-1, 14-7, 16-8, 16-12, 17-1, 17-9, 18-8, 19-6, 20-1, 20-6, 24-4, 25-1, 26-11, 27-1, 28-6, 29-4, 32-1, 36-1, 36-5, 38-1, 38-3, 39-3, 41-1, 41-5, 42-1, 43-1, 43-4, 44-1, 44-3, 45-2, 46-2, 52-1, 56-1, 59-3, 65-2, 69-2, 75-1, 76-2, 80-1, 81-1, 85-1, 86-1, 97-1, 98-1

16. Quran Kuteremshwa Na Allah (s.w.t)

Uthibitisho wa Qur’an Tukufu kuteremshwa na Allah (s.w.t)

2-3, 3-5, 4-11, 6-14, 10-4, 11-2, 11-4, 12-11, 17-10, 26-11, 28-5, 29-5, 34-1, 46-1, 52-2, 69-2

17. Yaliyotabiriwa Katika Quran Tukufu


2-3, 2-14, 3-2, 3-12, 3-14, 3-16, 4-11, 5-8, 5-10, 8-4, 8-5, 8-8, 9-2, 9-4, 9-5, 9-6, 9-7, 9-13, 12-4, 15-1, 16-6, 17-1, 17-6, 24-7, 27-7, 28-9, 30-1, 32-2, 37-5, 41-6, 47-1, 47-4, 48-2, 48-3, 48-4, 52-2, 54-3, 58-3, 61-1, 68-1, 96-1

18. Vita Vilivyopiganwa Na Mtume (s.a.w.w)

Vita vilivypiganwa na Mtume Muhammad Mustafa (s.a.w.w) katika zama zake dhidi ya maadui zake.

3-2, 3-13, 3-14, 3-16, 3-17, 3-18, 8-1, 8-2, 8-5, 8-6, 8-7, 9-4, 9-6, 9-7, 9-11, 9-12, 33-2, 33-3, 48-1, 48-2, 59-1

19. Wake Zake, Kuzungumza Pamoja Nao

24-3, 33-1, 33-4, 33-5, 33-6, 33-7, 66-1