read

Qiyamah

1. Umuhimu Wa Qiyamah Na Ufufuo

2-9, 2-35, 7-3, 7-7, 16-5, 17-11, 18-3, 19-5, 20-1, 21-7, 22-1, 27-7, 29-2, 30-2, 30-3, 30-5, 34-1, 35-2, 36-3, 36-5, 37-1,
38-3, 39-5, 40-6, 41-5, 44-2, 45-2, 45-3, 46-1, 46-4, 50-1, 51-1, 52-1, 56-2, 75-1, 75-2, 77-1, 78-1, 79-2, 86-1, 95-1

2. Kifo Cha Mtu

3-19, 4-11, 4-14, 6-8, 6-11, 7-4, 8-7, 16-4, 23-6, 32-1, 39-3, 41-4, 44-1, 47-3, 50-2, 56-3, 63-2, 75-1, 89-1, 102-1

3. Mandhari Ya ‘Alam-I-Barzakh

2-19, 3-17, 4-14, 6-8, 7-5, 23-6, 32-1, 40-5, 50-1

4. Zama Za Kukaribia Qiyamah

Maelezo ya kuelezea zama zitakazokaribia Siku ya Qiyamah kama vile kutokezea kwa Yajuj na Majuj, Dabbatul Ardh na kuteremka kwa Mtume ‘Isa (a.s)
16-11, 18-11, 21-7, 27-6, 43-6, 44-1, 47-2, 53-3, 54-1, 70-1

5. Hali Itakavyokuwa Ya Qiyama

2-14, 2-18, 2-21, 2-25, 3-11, 4-6, 6-4, 6-9, 7-3, 7-6, 9-5, 10-1, 10-3, 10-5, 11-2, 11-9, 14-7, 15-2, 16-12, 17-5, 17-8, 17-11, 17-12, 18-6, 18-7, 18-11, 19-2, 19-5, 19-6, 20-5, 20-6, 20-7, 21-3, 21-7, 22-10, 23-6, 24-3, 26-5, 27-7, 28-7, 30-2, 30-3, 30-6, 32-1, 36-3, 36-4, 37-1, 37-2, 38-2, 39-7, 39-8, 40-2, 42-5, 43-6, 44-2, 50-1, 50-2, 50-3, 52-1, 52-2, 54-1, 55-2, 56-1, 56-2, 57-2, 64-1, 68-2, 69-1, 70-1, 70-2, 73-1, 74-1, 75-1, 77-1, 78-1, 78-2, 79-1, 79-2, 80-1, 81-1, 82-1, 83-1, 4-1, 89-1, 99-1, 100-1, 101-1

6. Hali Ya Siku Ya Qiyamah

Siku ya Qiyamah, hakuna mtu atakayemfaa mtu mwenzake na Allah (s.w.t) atawatenganisha wajawake na Mashetani na mazungumzo yanayowahusu wao na suala la Shafa’at.
2-6, 2-20, 2-34, 6-8, 6-11, 6-20, 10-1, 10-3, 14-3, 14-4, 16-12, 17-9, 18-7, 19-5, 19-6, 20-6, 23-6, 25-2, 26-5, 28-7, 29-3, 30-2, 31-4, 34-4, 34-5, 35-2, 35-3, 37-2, 40-2, 41-6, 42-5, 43-6, 43-7, 44-2, 45-1, 50-2, 53-2, 60-1, 69-1, 70-1, 80-1, 82-1

7. Mazungumzo Ya Allah (s.wt.) Na Wazushi

5-15, 5-16, 6-3, 6-11, 6-15, 6-16, 7-1, 14-7, 16-4, 18-6, 20-7, 23-6, 25-2, 27-7, 28-7, 32-2, 34-5, 36-4, 37-2, 39-6, 41-6,
45-4, 50-2, 77-1, 78-2

8. Hisabu Na Kitabu Na Malipo Yao

2-10, 3-3, 3-19, 7-1, 10-1, 11-9, 11-10, 14-7, 16-13, 16-15, 17-2, 17-8, 18-6, 18-12, 19-2, 21-4, 22-2, 22-7, 23-6, 24-3, 24-9, 27-7, 28-7, 29-1, 30-5, 31-2, 34-3, 36-4, 36-5, 39-1, 39-2, 39-3, 39-7, 39-8, 40-2, 40-6, 40-8, 41-3, 42-5, 43-2, 43-4, 45-4, 50-2, 50-3, 52-1, 55-2, 56-1, 56-2, 56-3, 58-1, 58-3, 60-1, 64-1, 66-1, 69-1, 75-1, 77-1, 78-2, 79-2, 81-1, 83-1, 84-1, 86-1, 88-1, 99-1, 100-1, 101-1, 102-1

9. Jahannam Na Hali Ya Watu Wake

2-3, 2-19, 4-8, 4-21, 7-4, 7-5, 7-6, 10-1, 11-9, 13-1, 14-3, 15-3, 17-11, 18-4, 19-5, 20-3, 21-3, 21-7, 22-2, 23-6, 25-2, 25-6, 29-6, 32-2, 33-8, 34-4, 35-4, 37-2, 38-4, 39-2, 39-3, 39-8, 40-8, 41-3, 43-7, 44-3, 45-1, 47-2, 50-3, 54-3, 55-2, 56-2, 66-1, 67-1, 69-1, 70-1, 73-1, 74-1, 76-1, 77-1, 78-1, 88-1, 90-1, 92-1, 101-1, 104-1

10. Mazungumzo Pamoja Na Watu Wa Jahannam

7-4, 7-6, 23-6, 26-5, 38-4, 40-5, 40-8, 39-8, 46-2, 46-4, 67-1, 74-2

11. Kilio Cha Watu Wa Jahannam

Kilio cha watu wa Jahannam na maombi yao kurejea duniani
6-3, 23-6, 25-2, 26-5, 32-2, 33-8, 35-4, 40-2, 40-5, 43-7, 67-1

12. A’araf Na Watu Wake

7-5, 7-6

13. Jannat Na Majumba Yake

Jannat na majumba yake na ukubwa wake neema zake na chakula cha watu wa Jannat, n.k., n.k.

2-3, 3-14, 7-5, 9-3, 10-1, 11-9, 13-3, 13-5, 15-4, 16-4, 18-4, 18-12, 19-4, 20-3, 22-3, 22-8, 25-2, 25-6, 29-6, 30-2, 32-2, 33-6, 34-5, 36-4, 37-2, 38-4, 39-2, 39-4, 39-6, 39-8, 40-5, 41-1, 41-4, 42-3, 43-7, 44-3, 47-2, 50-3, 51-1, 52-1, 54-3, 55-3, 56-1, 56-3, 57-3, 61-2, 65-2, 69-1, 74-2, 76-1, 77-2, 78-2, 83-1, 88-1, 98-1

14. Mito Ya Jannat

2-3, 15-4, 39-2, 47-2, 55-3, 76-1, 83-1, 88-1

15. Hur Al ‘Ayn Na Wahudumu Wa Jannat

2-3, 36-4, 37-2, 38-4, 44-3, 52-1, 55-3, 56-1, 76-1, 78-2

16. Umilele Wa Jannat Na Jahannam

2-3, 2-9, 2-19, 2-20, 5-6, 9-3, 11-9, 15-4, 18-1, 37-2, 40-8, 41-1, 41-4, 42-5, 43-7, 44-3, 45-4, 50-3, 78-1, 98-1