read

Mwisho wa Safari

Baada ya safari hii katika Madrasatul Ash'ariah tumeona kwamba hakuna dalili inayowajibisha kuyafuata, na tumeona baadhi ya matatatizo ambayo yalidhihiri humo, na hii inatupeleka katika wito wa Ushi’a ili tuone waliyonayo.