Mut'a Ndoa Sahihi

Author(s): 

Hii Kitabu imeandikwa kwakuelemisha kuhusu Ndoa ya Mu'taa kama ndoa sahihi.
Nakuelezea kutoka Msahafu na Hadithi.

Category: 
Miscellaneous information: 
Mut'a Ndoa Sahihi Kimeandikwa na Omar Jumaa Mayunga Kimechapishwa na S.L.P. 70005 Dar es Salaam - Tanzania