Table of Contents

Myahudi Wa Kimataifa

Author(s): 
Publisher(s): 

Kitabu kilichoko mikononi mwako ni tarjuma ya kitabu cha Kiingereza kiitwacho International Jew. Sisi tumekiita, Myahudi wa Kimataifa.

Kitabu hiki, Myahudi wa Kimataifa ni matokea ya tume iliyoundwa na Henry Ford wa Kwanza na kuchapishwa kwa mara ya kwanza baina ya miaka 1919-1920. Henry Ford I alikuwa mmoja wa wafanyabiashara wakubwa wa viwanda; yeye alikuwa na kiwanda chake maarufu sana kati-ka miaka ya 1900 kilichojulikana kwa jina la Ford Motor Company.

Translator(s): 
Category: